Wajongers in de problemen door 'lakse' staatssecretaris

Mensen met een Wajong-uitkering die willen studeren hebben een probleem. Als zij voor hun studie een lening afsluiten, het Levenlanglerenkrediet, worden ze direct gekort op hun uitkering. De uitkering kan zelfs helemaal vervallen én dus blijven mensen met een Wajong ongewild thuis op de bank zitten.

Annelyn Kooijman heeft een Wajong-uitkering, maar wil dolgraag psychologie studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'Met mijn 33 jaar heb ik zonder diploma namelijk geen enkel toekomstperspectief', vertelt ze. Echter, als Annelyn wil studeren houdt ze met haar uitkering nog maar 25% van het minimumloon over, omdat ze onder de Wajong2010 valt. Mensen die een Wajong2015 hebben kunnen hun uitkering helemaal vergeten. De reden: het UWV ziet de studielening als extra inkomen en kort dus de uitkering.

Onterecht, vindt Annelyn. 'Het bedrag dat ik krijg is geen inkomen, maar een lening. Die moet ik na mijn studie dus gewoon terugbetalen.' Bovendien maakt het Levenlanglerenkrediet het niet mogelijk om naast een vergoeding van de kosten een lening af te sluiten. Annelyn: 'Hoe moet ik dan mijn eten en drinken nog betalen?' Annelyn is niet de enige die zich met dit probleem bij de redactie gemeld heeft. Zo vertelt Beata dat haar dochter dolgraag wil studeren, maar de bekostiging vanwege bestuurlijke, maatschappelijke en bureaucratische redenen niet rond krijgt. Rosanne zag vanwege dit probleem van haar studie af en andere mensen met een Wajong vertellen Radar Radio dat ze daarom hun ouders de studie maar laten betalen.

Probleem al sinds februari bekend

In februari werden over het probleem al Kamervragen gesteld door Jasper van Dijk van de SP. Hij wilde toen weten wat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) met het probleem ging doen. Zij antwoordde toen: 'Voor mensen in de Wajong2010 en Wajong2015 wordt het beoogde doel van het Levenlanglerenkrediet – het wegnemen van een financiële drempel die de toegang tot het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de weg kan staan – niet bereikt. Dit is niet in lijn met het kabinetsstandpunt van een leven lang leren. Ik ben daarom voornemens om dit onbedoelde effect in de Verzamelwet SZW te repareren.'

Staatssecretaris heeft niets gedaan

Echter, drie maanden later is er nog niks gedaan voor deze groep mensen. Het gevolg: mensen met een Wajong zitten nog steeds thuis én dat is niet goed, volgens het Expertisecentrum Handicap + Studie. 'Het is gewoon niet fijn om niet mee te doen', legt directeur Marian de Groot uit. 'Thuiszitten betekent ook dat je niet kunt verdienen en dus van een minimum moet leven. Als gevolg daarvan heb je niet de mogelijkheid om aan allerlei dingen mee te doen in het leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen die werken zich ook gezonder voelen. Thuis zitten helpt niet voor je gezondheid.'

Volgens De Groot kunnen mensen met een Wajong in principe op alle universiteiten en hogescholen in Nederland terecht. 'Met een MBO4, havo of vwo-diploma moeten ze je gewoon toelaten. Dat is goed geregeld. Helaas gaat het op school niet altijd meteen goed, maar volgens de 'Wet gelijke behandeling' moeten scholen zich wel voor je inspannen.'

SP stelt nieuwe Kamervragen

Voor de SP is het onacceptabel dat de staatssecretaris de problemen nog steeds niet heeft opgelost. 'Blijkbaar heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen haast met het aanpassen van de wet, maar belofte maakt schuld', zegt Jasper van Dijk. 'De staatssecretaris moet deze problemen aanpakken, zodat deze groep mensen kan studeren. Jonggehandicapten hebben al genoeg te verduren gehad. Jarenlange bezuinigingen en gekort worden als je wilt studeren. Je moet Wajongers niet straffen als ze willen studeren, maar juist aanmoedigen.'

'Staatssecretaris is laks'

Als het aan de SP ligt wordt de wet nog voor september aangepast. 'De staatssecretaris is nogal laks. In februari heeft ze al beloofd dit probleem op te lossen.' Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels laten weten dat de wet nog wel aangepast kan worden voor 1 september, maar dat het voor uitvoeringsinstantie UWV niet meer mogelijk is om de wijzigingen per 1 september door te voeren. Volgens Van Dijk is dat een politieke keuze. 'De wet kan heel snel aangepast worden als de staatssecretaris dat wil. Ik denk dat het zelfs een hamerstuk kan worden, omdat er weinig discussie over zal zijn. Deze fout moet gewoon per direct hersteld worden.'

Kom in actie voor mensen met een Wajong

Radar start een actie voor Wajongers zoals Annelyn die een opleiding willen financieren met het Levenlanglerenkrediet. Hiermee kunnen zij na hun opleiding werken voor hun geld. We roepen de staatssecretaris op om haar beloftes na te komen en de wet alsnog aan te passen. Wil je de actie steunen? Dat kan via onderstaande link op onze Facebookpagina.

Steun nu de actie en help de Wajongers

Ook interessant