toggle menu

Werkwijze Acture 'onmenselijk'

'Acture wil op alle mogelijke manieren mensen zo snel mogelijk hersteld melden, ook al zijn ze niet hersteld': in de uitzending van Radar komen oud-medewerkers van het bedrijf Acture aan het woord.

Acture is een particuliere uitvoerder van onder meer de ziektewet. Dat betekent dat als je in de ziektewet komt, niet het UWV, maar Acture je uitkering betaalt. Het bedrijf kan zo ook min of meer bepalen wanneer je weer beter bent.

Eigenrisicodrager

Waarom kiezen werkgevers ervoor om bedrijven als Acture in te schakelen? Als je werkgever besluit eigenrisicodrager te worden, hoeft hij geen premie meer af te dragen aan het UWV. Hij moet dan zelf zorg dragen voor jouw uitkering, de arboarts en je re-integratie. Dit doen werkgevers vaak niet zelf maar huren hiervoor een bedrijf in, bijvoorbeeld Acture.

Acture bekijkt of je kunt werken, maar heeft daar zelf wel een belang in. Als je namelijk kunt werken, stopt jouw uitkering die Acture aan jouw werkgever moet betalen.

Ex-medewerkers van Acture doen een boekje open over de commerciële 'onmenselijke' werkwijze van het bedrijf. Ze vertelden onder meer:

  • 'Acture wil op alle mogelijke manieren mensen zo snel mogelijk hersteld melden, ook al zijn ze niet hersteld.'
  • 'Het belangrijkste is geld, ze zijn alleen maar bezig met financiële belangen'
  • 'De leiding van Acture zei: "Mensen met psychische klachten moet je op een eiland zetten met een hek erom heen." En: "Elke ziekmelding moet je wantrouwen."'
  • 'Het enige doel van Acture is hersteld melden, je bonus hangt af van het aantal hersteld meldingen.'
  • 'Bedrijfsartsen zijn zeker niet onafhankelijk, wie betaalt bepaalt.'
  • 'Ik heb gezien dat artsen niet meer ingezet worden omdat ze niet de rapportages zo opstellen zoals Acture zou willen.'

Hoe reageert Acture?

Controle UWV

Het UWV is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. De controle van bedrijven als Acture ligt dus ook bij het UWV. Het UWV meldt ons dat deze controle 'administratief' is en dat het UWV voor de verzuimbegeleiding, medische beoordeling en re-integratie geen controletaak heeft.

Als een werknemer het niet eens is met een betermelding kijkt het UWV nu alleen of het voorstel wel zorgvuldig tot stand is gekomen, hierbij wordt niet inhoudelijk gekeken naar het dossier. De FNV vindt dat een betermelding alleen met instemming van de zieke werknemer gedaan mag worden.

Volgens Erica Hemmes van FNV zijn zieke werknemers nu speelbal van het systeem. 'Er moet echt inhoudelijke controle komen op dossiers vanuit het UWV, daar ga ik echt voor pleiten.'

Lees de reactie van het ministerie SZW

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant