toggle menu

Zorgverzekeraars schenden privacy

Zorgverzekeraars schenden regelmatig de privacy van mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De patiënten weten zelf niet dat deze gevoelige informatie wordt gedeeld.

Privacyverklaring

GGZ-patiënten kunnen hun gegevens beschermen met een privacyverklaring. Deze data wordt dan gecodeerd opgeslagen. De verzekeraar kan aan het gedeclareerde tarief echter tóch zien om welke behandeling het gaat. Iedere therapie heeft namelijk een specifiek tarief.

Controle bij fraude

Wettelijk gezien mogen verzekeraars achteraf onze gegevens opvragen bij de arts als zij het vermoeden hebben van fraude. Dit heet een materiële controle. De verzekeraar vraagt steeds vaker na de eerste declaratie om het behandelplan en het verwijsbriefje van de huisarts, zegt het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ook psychiaters in instellingen krijgen hiermee te maken. Directeur Sjaak Haakman van Solutions Center vertelt over een cliënt die eens geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon afsluiten vanwege zijn medische dossier.

Gedragscode

Wat weegt zwaarder: kostenreductie en fraudebestrijding of de privacy van de patiënt? De Stichting KDVP, de koepel van DBC-vrije praktijken voor psychologen en psychiaters, maakt zich sterk voor de privacy van de patiënt. In 2013 spande de stichting een rechtszaak aan tegen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het CBP keurde de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars goed, maar de stichting KDVP was het hiermee oneens. De rechtbank van Amsterdam keurde de Gedragscode af omdat het in strijd zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Gedragscode moest aangepast worden, tot op heden is dat nog niet gebeurd en werken de zorgverzekeraars nog steeds met deze gedragscode.

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant