toggle menu

Aanvulling op WAO misgelopen - reactie Zwitserleven / Athora

Aanvulling op WAO misgelopen - reactie Zwitserleven / Athora

Hieronder lees je de reactie van Zwitserleven / Athora op de uitzending van Radar (22-02-2021): Aanvulling op WAO misgelopen door Zwitserleven.

'Allereerst kunnen wij ons voorstellen dat de toelichting van Zwitserleven en het vonnis van de rechtbank en het gerechtshof niet de uitkomst is waar meneer Schouw op had gehoopt. Toch kunnen we meneer Schouw helaas niet anders melden dan wat wij al eerder hebben toegelicht en ook is bekrachtigd door twee rechters [link]: op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de pensioenregeling van de firma Bose, kan meneer Schouw helaas geen aanspraak maken op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of een WAO-hiaatverzekeringsuitkering. Wij lichten dit graag zo uitgebreid mogelijk toe zodat duidelijk wordt waarom:
 
Meneer Schouw was van 2000 tot 2003 werkzaam voor de firma Bose en heeft in die periode deelgenomen aan de pensioenregeling van Bose die ondergebracht was bij Zwitserleven. De pensioenregeling kende naast pensioenopbouw ook 2 risicoverzekeringen, namelijk premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een WAO-hiaatverzekering waar maandelijks risicopremies voor betaald werden.
 
Op 1 maart 2003 is meneer Schouw ziek geworden. Vervolgens is op 1 mei 2003 zijn dienstverband bij Bose beëindigd. Door het beëindigen van het dienstverband werd ook de deelname aan de pensioenregeling beëindigd. Dit betekende dat de pensioenopbouw stopte en de risicoverzekeringen van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de WAO-hiaatverzekering eindigden.
 
In maart 2004, dus na uitdiensttreding, ontvangt meneer Schouw een WAO-uitkering van de overheid. In 2006 meldt meneer Schouw zich bij Zwitserleven, omdat zijn loondervingsuitkering van de overheid wordt omgezet in een vervolguitkering die lager uitvalt. Hij claimt daardoor recht te hebben op de in 2003 beëindigde WAO-hiaatverzekeringsuitkering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Maar op het moment van toekenning van de WAO-uitkering door de overheid was hij geen deelnemer meer in de pensioenregeling van Bose. Zwitserleven geeft daarom aan dat het recht op premievrijstelling en de WAO-hiaatverzekering van Bose al is beëindigd bij uitdiensttreding per 1 mei 2003. Dat meneer Schouw per 1 maart 2003 ziek was geworden, was daarbij niet van invloed, omdat hij toen nog geen recht had op een WAO-uitkering van de overheid.
 
Omdat meneer Schouw het niet eens is met Zwitserleven is op zijn initiatief deze vraag twee keer voorgelegd aan de rechter. De rechtbank Amsterdam concludeerde in april 2019 dat meneer Schouw geen aanspraak kan maken op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de WAO-hiaatverzekering. Vervolgens is meneer Schouw in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Ook het gerechtshof heeft in 2020 Zwitserleven in het gelijk gesteld en alle vorderingen van meneer Schouw afgewezen. 
 
Het arrest dat door de heer Gommer wordt aangehaald is ook meegenomen in het hoger beroep van meneer Schouw. Het gerechtshof is van mening dat het door meneer Gommer aangehaalde arrest niet van toepassing is op de situatie van meneer Schouw.
 
Wij begrijpen dat meneer Schouw teleurgesteld is in de uitkomst, maar Zwitserleven heeft uitvoering gegeven aan de pensioenregeling van de werkgever en op grond daarvan komt hij niet in aanmerking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of WAO-hiaatverzekering. Deze pensioenregeling gold niet alleen voor meneer Schouw, maar voor iedere werknemer die deelnam aan de pensioenregeling van de werkgever.
 
Met vriendelijke groet,
 
Athora Netherlands'

Ook interessant