Antidepressiva vaak 'offlabel' voorgeschreven - reactie Ministerie VWS

Antidepressiva vaak 'offlabel' voorgeschreven - reactie Ministerie VWS

Na aanleiding van het Radar-item over antidepressiva van 14 oktober 2019 stuurde het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport de volgende reactie:

'Het is van belang dat de behandelend arts en de patiënt samen de afweging maken om welke depressie het gaat (licht/matig/zwaar) en welke therapie daarbij hoort. Mensen met een lichte depressie komen juist eerst in aanmerking voor niet-medicamenteuze behandelingen. Vanuit klinische studies is bekend dat het optreden van bijwerkingen verschilt van patiënt tot patiënt. Dat geldt ook voor de mate waarin patiënten baat hebben bij specifieke antidepressiva. Bij de behandeling van een lichte depressie wordt de werkzaamheid van antidepressiva betwijfeld en daarom stelt de richtlijn dat antidepressiva pas in aanmerking komen bij matige en zware depressies.
 
Voorschrijvers zijn zich steeds meer bewust van eventuele risico's bij het voorschrijven van deze geneesmiddelen. Net als bij andere geneesmiddelen moeten de voor- en nadelen goed worden overwogen. Gelukkig zien we op basis van de cijfers dat het aantal gebruikers niet verder stijgt. Het is belangrijk dat artsen ook bewust aandacht besteden aan het stopzetten of afbouwen van deze medicatie en oog houden voor andere behandelmethoden. Het is niet gewenst dat patiënten op eigen initiatief een behandeling stoppen. Het overleg met de arts blijft cruciaal: samen beslissen tot een behandeling, maar ook samen beslissen tot het stoppen of afbouwen van een behandeling.'

Ook interessant