Anw-hiaatverzekering - reactie ABN AMRO

Anw-hiaatverzekering - reactie ABN AMRO

In de uitzending van 9 september 2019 besteedt Radar aandacht aan de Anw-hiaatverzekering van ABN AMRO. De bank heeft zelf ook gereageerd op de het item.

'Allereerst past het om te erkennen dat de antwoorden die ABN AMRO Verzekeringen in eerste instantie aan mw Ten Kate heeft gegeven niet correct waren. Dat had niet moeten gebeuren en dat betreuren wij.
Dan onze antwoorden op de hoofdvragen die je in je mail hebt gesteld:'

Waarom worden consumenten in eerste instantie verkeerd voorgelicht en afgewimpeld door ABN Amro?

'ABN AMRO en ABN AMRO Verzekeringen (AAV) vinden het belangrijk dat vragen van klanten juist, correct en tijdig worden beantwoord. Daar worden onze medewerkers voortdurend op getraind. Helaas komt het wel eens voor dat dit desondanks niet goed gaat en dat betreuren wij.'

Bij hoeveel andere consumenten gaat het mis en wordt hun (ANW-hiaat) uitkering te vroeg beëindigd, omdat de bank de eigen polisvoorwaarden verkeerd uitlegt? Ik ben geïnteresseerd in aantallen.

'Niet bij consumenten, dit product was alleen beschikbaar voor ABN AMRO medewerkers als vrijwillige aanvulling op hun pensioenregeling. Het probleem dat zich hier voordoet is vorig jaar, toen de zaak van mevrouw ten Kate werd afgehandeld, bij 20 personeelsleden van ABN AMRO geconstateerd en aansluitend opgelost. Alle nabestaanden van de personeelsleden hebben een brief ontvangen van gelijke strekking aan mevrouw Ten Kate.'

Waarom kan ABN Amro een UPO niet aanpassen? Dit is toch slechts een administratieve handeling en zeker met de veranderingen rondom de ingangsdatum van de AOW moet dit toch voor alle klanten mogelijk zijn?

'Helaas is dit technisch niet mogelijk in de systemen van AAV. AAV heeft geprobeerd dit praktisch op te lossen door een brief te verstrekken met daarin de aangepaste, juiste informatie. We beseffen dat dit niet de best denkbare oplossing is, maar de best beschikbare.'

Volgens een advocaat is een verkeerde UPO buitengewoon onhandig, omdat je gegevens in Mijnpensioenoverzicht niet kloppen en het is onwenselijk voor het invullen van je Belastingaangifte.

'We zijn het hiermee eens en hadden het graag beter gedaan als dat mogelijk was geweest. Met de vorig jaar door ons verstuurde brief kan de Belastingaangifte correct worden ingevuld.'

Wat gaat ABN Amro doen voor klanten die met hetzelfde probleem zitten als Margreet ten Kate, waarbij hun verzekering onterecht te vroeg gestopt is?

'Zie ons antwoord bij vraag 2.'

Ook interessant