Bedrijfsartsen - reactie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bedrijfsartsen - reactie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over arbo- en bedrijfsartsen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, de onderstaande reactie gegeven.

'Zieke mensen mogen geen druk ervaren om weer aan het werk te gaan zonder dat ze voldoende hersteld zijn, dat staat voorop. Het is een gedeelde zorg van werkgevers en de overheid om dat te voorkomen. Elke werkgever moet zich daarom laten adviseren door een bedrijfsarts. En elke werknemer heeft het recht zo’n bedrijfsarts te bezoeken en kan een second opinion aanvragen als hij zich niet kan vinden in de bejegening of het advies van de bedrijfsarts.

Er zijn meer regels om zieke werknemers te beschermen. Zo mag een casemanager niet beschikken over medische gegevens, en kan hij een werknemer dus niet hersteld verklaren, en hebben cliënten het recht hun dossier in te zien. Belangrijk is ook dat de wetgeving waarborgt dat werknemers altijd een klachtenmogelijkheid hebben en dat de mogelijkheid bestaat om een deskundigenoordeel bij UWV op te vragen of een beroep op de rechter te doen.

Ik bekijk regelmatig of de wetgeving, en de informatievoorziening daarover, werkt. Vorig jaar is daarom de Arbowet aangepast en zijn na signalen van zieke werknemers, ook in uw programma, de bezwaar- en beroepsmogelijkheden prominenter op de website van UWV gekomen. Ik ben verder doorlopend in gesprek met vakbonden en andere betrokkenen.'

Radar: FNV en bedrijfsartsen pleiten er voor om enkel geregistreerde bedrijfsartsen in te zetten en geen arboartsen. Hoe staat de minister tegenover dit voorstel?

'De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de beroepsgroep, de bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de zieke werknemer. Maar de taakverdeling is wel een gedeelde zorg, we zijn momenteel in gesprek met de betrokken partijen om de afspraken scherper te krijgen.'

Ook interessant