toggle menu

Blokverwarming - reactie woningcorporatie Welbions

Blokverwarming - reactie woningcorporatie Welbions

Woningcorporatie Welbions heeft een schriftelijke reactie ingestuurd naar aanleiding van de uitzending van Radar (d.d. 20 november 2017) over problemen met hoge rekeningen door blokverwarming. Deze reactie lees je hieronder.

Bekijk de uitzending over blokverwarming

'Welbions en blokverwarming

In 2015 besteedde RADAR van AvroTros aandacht aan blokverwarming en de nieuwe Warmtewet. Aan de hand van een aantal situaties werd de problematiek rondom blokverwarming in beeld gebracht. Ook Welbions liep in 2015 samen met bewoners van het wooncomplex aan de F. Zernikestraat in Hengelo aan tegen een uitdaging rondom de afrekening van blokverwarming. Na veelvuldig en goed overleg met onze bewoners, de Woonbond en VWV is destijds het volgende afgesproken:

  1. Teveel in rekening gebrachte administratie- en monitoringskosten over 2012 en 2013 heeft Welbions terugbetaald aan alle bewoners van woningen met blokverwarming. De in rekening gebrachte kosten zijn wel de werkelijke kosten, maar vallen hoger uit dan de jaren daarvoor. Bewoners waren hierover destijds niet voldoende geïnformeerd.
  2. Met bewoners waarvan de eindafrekening buitengewoon hoog was,  hebben wij persoonlijk contact gehad. Dit is uitgezocht en in drie gevallen zijn kosten gecompenseerd.
  3. Er is onderzoek gedaan naar de omrekenfactoren van de radiatoren. Dit is uitgevoerd door VWV, het bedrijf wat voor Welbions de metingen en afrekeningen regelt. Als er correcties plaats moesten vinden, dan is dit gebeurd.
  4. Er is in opdracht van Welbions door de Woonbond onafhankelijk onderzoek gedaan naar de technische installatie en de communicatie en informatie naar bewoners. Dat onderzoek heeft aangetoond dat er technische verbeteringen konden worden doorgevoerd aan het systeem. Deze werkzaamheden zijn de afgelopen maanden (dit moest in de zomermaanden) in het hele wooncomplex aan de Zernikestraat uitgevoerd.
  5. De leidingen in algemene ruimtes zijn door Welbions geïsoleerd.

Welbions laat het traject evalueren door de Woonbond

Welbions heeft op dit moment geen signalen van bewoners dat er ontevredenheid is. Om er zeker van te zijn dat bewoners tevreden zijn en om ook in de toekomst hier lering uit te trekken, heeft Welbions de Woonbond gevraagd een evaluatie uit te voeren. Alle bewoners hebben hiervoor een enquête ontvangen die ze tot vandaag 20 november kunnen insturen.'

Ook interessant