Borstimplantaten - reactie NVPC

Borstimplantaten - reactie NVPC

Hieronder lees je de reactie van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op de uitzending van Radar (11-02-2019) over borstimplantaten die volgens de Amerikaanse FDA kunnen zorgen voor lymfeklierkanker.

'De NVPC vindt het een goede zaak dat er aandacht is voor borstprothesen. Echter, de NVPC vindt het belangrijk dat er een gebalanceerd beeld wordt gegeven rondom de voor- en nadelen van borstprothesen. Het betreft veel vrouwen in Nederland en we merken dagelijks in onze spreekkamers dat veel vrouwen erg schrikken van de vaak eenzijdige en negatieve berichtgeving in de media, terwijl uit grote studies blijkt dat borstprothesen een veilig medisch hulpmiddel zijn die de kwaliteit van leven van zowel borstreconstructiepatiënten als van vrouwen na een borstvergroting verbeteren. De eenzijdige focus op een ernstige, maar zeldzame bijwerking zoals ALCL zorgt voor onnodige onrust onder deze groep vrouwen. Uiteraard kunnen vrouwen die klachten hebben zich altijd melden bij hun plastisch chirurg.

Advies IGJ

De NVPC volgt de IGJ wat betreft adviezen rondom het wel/niet gebruik van (macro)getextureerde prothesen. Op dit moment is dit advies gelijk aan het standpunt van de FDA en alle andere Europese inspecties, namelijk dat er onvoldoende betrouwbare historische verkoopdata van de verschillende merken en typen implantaten om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over een mogelijke relatie tussen een bepaald merk of type implantaat en de kans op ALCL. In de Nederlandse patiënten en in de wereldliteratuur zijn, naast gevallen gerelateerd aan macrogetextureerde implantaten, ook gevallen bekend met ALCL na microgetextureerde en gladde implantaten. Dit toont het belang van een nationale kwaliteitsregistratie aan, zoals de Dutch Breast Implant Registry die vanaf april 2015 bestaat (zie ook: pdf), waarmee Nederland samen met Australië en Zweden in de wereld voorop loopt.

Goede zorg en voorlichting

De NVPC richt zich op goede patiëntenzorg m.b.t. tot borstimplantaten. Dat betekent naast goede medische zorg veel aandacht voor goede voorlichting en nazorg, inclusief een sluitende borstimplantatenregistratie met ook een website voor patiënten waarop ze de status van hun eigen borstprothese kunnen controleren (www.implantaatcheck.nl). Op basis van gegevens van het Nederlandse BIA-ALCL Consortium geeft de NVPC al langere tijd uitgebreide informatie en adviezen over ALCL, gebaseerd op de laatste stand van wetenschappelijke kennis, aan zowel patiënten als plastisch chirurgen op respectievelijk onze website en onze 2-jaarlijkse congressen. De NVPC onderschrijft het belang van goede voorlichting aan patiënten over de risico’s en bijwerkingen van borstimplantaten en heeft daarom reeds enkele jaren geleden een chirurgische bijsluiter voor patiënten gemaakt.
 
De NVPC heeft de publieke hoorzittingen door de Franse CSST commissie van 7 en 8 februari j.l. gevolgd en kennis genomen van het advies. De NVPC volgt het standpunt van de IGJ rondom het gebruik van borstprothesen; op dit moment zijn er geen nieuwe onderzoeken of feiten die aanleiding geven af te wijken van de huidige praktijk in Nederland en het standpunt van de IGJ, hetgeen ook wordt bevestigd door de brief van de FDA.'

Ook interessant