Brief Stichting Loterijverlies van 3 augustus 2017

Brief Stichting Loterijverlies van 3 augustus 2017

Stichting Loterijverlies vraagt consumenten om meer geld. Dat blijkt uit onderstaande e-mail waarin Radar inzage heeft gehad die door de claimclub is verstuurd. Het geld zou nodig zijn om "kostbare procedures te voeren" als gevolg van "allerlei juridische en communicatieve trucs van de staat en de Staatsloterij".

3 augustus 2017

Geachte heer/ mevrouw [naam],

Vanaf het moment dat we bij de Hoge Raad gewonnen hebben, heeft de Staatsloterij - ondanks al haar beloften - geweigerd om tot een schikking met ons te komen. Dat is op zijn zachts gezegd vreemd, want de Hoge Raad heeft immers bepaald dat de schade bestaat uit uw inleg van de Staatsloten over de periode 2000-2008. In plaats van de uitspraak van de Hoge Raad te volgen, schuwt de Staatsloterij geen enkel middel om uw kansen op een fatsoenlijke compensatie trachten te ondermijnen.

Zo is de Staatsloterij gefuseerd met de Lotto in de nieuwe Nederlandse Loterij en wordt het vermogen in een andere organisatie ondergebracht. Heeft de Staatsloterij met de claimorganisatie Stichting Staatsloterijschadeclaim, die door de Staatloterij zelf is gefinancierd, een zogenaamde compensatie geregeld en tracht zij u 'uit te kopen' met 40 euro en een paar Staatsloten die hooguit 2 euro per lot vertegenwoordigt. Terwijl de deelnemer van Loterijverlies gemiddeld zo'n 2.000 euro schade heeft en een beslissing voor compensatie alleen aan Loterijverlies is voorbehouden. Wij voeren dan ook al jaren acties en rechtszaken om ervoor te blijven zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Denk daarbij aan:

- Wij zijn een bodemzaak tegen de Staatsloterij voor u gestart, waarbij wij niet alleen uw inleg en rente, maar ook uw inschrijfgeld en het afgesproken no cure, no pay percentage voor u terugvorderen.

- Wij zijn een bodemzaak tegen onder meer de Nederlandse Staat begonnen, waarin wij de Nederlandse Staat aansprakelijk houden voor al uw schade. De kansen voor deze zaak zijn positief aangezien de overheid substantiële bedragen aan de Staatsloterij onttrokken heeft. Terwijl zij bovendien van het bedrog in de periode 2000-2008 en de daaruit voortvloeiende claim van de deelnemers afwist. Daarnaast heeft de Nederlandse Staat een cruciale rol gespeeld bij het optuigen van allerhande constructies om uw positie (trachten aan te tasten.

- Van een bedrogen deelnemer heeft Loterijverlies een overeenkomst gekocht waaruit blijkt dat hij zijn inleg van de Staatsloterij heeft teruggekregen. Dit ligt in lijn met het arrest van de Hoge Raad waarin is bepaald dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de Staatsloten.

- De 'Bijzondere trekking' kost ons veel extra werk en extra procedures. Niet voor niets benadert de Staatsloterij u telkens, omdat dat alleen maar in haar eigen voordeel is en niet in dat van u.

Uw vordering bedraagt inclusief rente en kosten en exclusief eventueel gewonnen prijzen [bedrag] euro. Dat blijkt uit de door de Staatsloterij overgelegde gegevens. (aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend)

Door allerlei juridische en communicatieve trucs van de Staat en de Staatsloterij zijn wij genoodzaakt veel meer kostbare procedures te voeren dan vooraf kon worden voorzien. Wij vinden het onverantwoord om deze procedures niet te voeren mede omdat wij vastberaden zijn u uw recht te laten krijgen. Wij zouden het meer dan op prijs stellen indien u een additionele bijdrage wilt geven. Deze bijdrage zullen wij van de aansprakelijke partijen voor u terugvorderen.

Klik hier om uw additionele bijdrage te storten.

Met vriendelijke groet,

Team Loterijverlies

Noot van de redactie: omwille van de privacy heeft de redactie het bedrag en de naam van de geadresseerde van de e-mail verwijderd.

Lees het bijbehorende nieuwsartikel

Ook interessant