toggle menu

Conclusie Steekproef

(Voor een goed begrip van de conclusies is het raadzaam om eerst de opzet van de steekproef te lezen.)

Drogisterijen zijn onzorgvuldig als het gaat om de verkoop van zelfzorgmiddelen. Maar liefst 72 procent houdt zich niet aan de wettelijke voorschriften van goede voorlichting bij de verkoop van zelfzorgmiddelen.

Drogisterijen:

Van de 40 bezochte drogisterijen voeren er maar elf de Kassacheck goed uit. Daarnaast voeren twee bedrijven wel de Kassacheck uit, maar verkopen toch gewoon ibuprofen. Als de consument dus zelf vragen gaat stellen, wordt er alsnog geconcludeerd dat het geen probleem is om ibuprofen te slikken. 27 bedrijven voeren de Kassacheck niet uit. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat 28 procent van de drogisterijen zorgvuldig omgaat met de verkoop van zelfzorgmiddelen. Maar liefst 72 procent van de drogisterijen gaat onzorgvuldig om met de verkoop van zelfzorgmiddelen. Dat is dus bijna driekwart van alle bezochte drogisterijen, die daarmee niet aan de wettelijke eisen voldoen van goede voorlichting. 

Opvallend is dat 18 bedrijven eerst de Ibuprofen verkopen en pas na het informatiegesprek op verzoek van de klant tot de conclusie komen dat het niet goed is. De pijnstillers worden dan retour genomen. Hier geldt dus dat de consument eigenlijk zelf om advies vraagt. De drogist zou natuurlijk d partij moeten zijn die met het advies komt. 

Van de twintig gecertificeerde drogisterijen, hebben er twaalf (60%) wel Ibuprofen verkocht. Van de twintig gecertificeerde bedrijven voeren er tien (50%) de Kassacheck niet uit. Dit roept natuurlijk de vraag op wat de waarde is van dit certificaat. 

De volgorde van groepen (van goed naar slecht):

 • Etos
 • Apotheek
 • Kruidvat
 • Trekpleister
 • Zelfstandige drogist

In veel winkels hangen wel bordjes met de tekst: vragen over zelfzorgmiddelen? Vraag het de drogist of assistent-drogist. Het is opvallend dat deze bordjes vaak heel hoog hangen op onopvallende plaatsen. De informatie is niet goed leesbaar. En daarnaast leggen deze bordjes de verantwoordelijkheid van de voorlichting bij de consument, terwijl deze eigenlijk bij de drogist ligt. 

Apotheken 

 • 40% doet het niet goed
 • 60% doet het wel goed
 • 30% consument gaat weg met Ibuprofen

Van de tien bezochte Apotheken hebben er zes de Kassacheck uitgevoerd. Bij vier apotheken werd er pas informatie verstrekt over het medicijn bij navraag door de consument na het afrekenen. Je kan dus zeggen dat 60 procent van de apotheken zorgvuldig is met de verkoop van Ibuprofen. Bij 40 procent is dat niet het geval.

Opvallend is dat drie apotheken de consument wel met Ibuprofen de apotheek laten verlaten. Zelfs als ze de computer raadplegen om te kijken of Ibuprofen gecombineerd kan worden met Ascal dan geven ze alsnog de Ibuprofen mee. Er wordt dan wel geadviseerd om de eigen apotheek of huisarts te raadplegen en er wordt een keer geadviseerd om een lagere dosering te gebruiken. 

Zelfstandige Drogisterijen 

 • 90% doet het niet goed
 • 10% doet het wel goed
 • 40% consument gaat weg met Ibuprofen 

Van de tien bezochte zelfstandige drogisterijen, voeren er negen de Kassacheck niet uit. Er is maar één zelfstandige drogisterij die dat wel doet en die het dus goed doet.

Opvallend is dat de meeste zelfstandige drogisterijen bij de nacontrole door de consument wel weten dat het niet geslikt mag worden. De pillen worden dan ook meestal weer retour genomen.

Schokkend is dat er ook gecertificeerde drogisterijen zijn die het middel gewoon verkopen en erbij vermelden dat het geen enkel probleem is om Ibuprofen te combineten met andere medicatie.

Ander opvallend aspect is dat veel zelfstandige drogisterijen een stikker op de deur hebben dat zij een CBD erkend bedrijf zijn. Die stikker lijkt heel veel op de stikker die aangeeft dat je gecertificeerd bent om geneesmiddelen te verkopen. Dat is dus verwarrend voor de consument. Je denkt dan dat je geneesmiddelen haalt bij een drogist die verstand heeft van zaken, maar krijgt een heel slecht advies. 

Etos 

 • 60% doet het niet goed
 • 40% doet het wel goed
 • 0% consument gaat weg met Ibuprofen 

Van de tien bezochte filialen van Etos voeren er vier de Kassacheck uit. Bij zes filialen wordt er pas informatie gegeven als de consument daar zelf om vraagt na het afrekenen. Bij geen enkel filiaal verlaat de consument de winkel met Ibuprofen. Je kunt dus concluderen dat als er informatie wordt gegeven deze wel kundig is. De Etos doet het daarmee beter dan de apotheken.

Er zitten schoolvoorbeelden tussen van hoe er zorgvuldig met de verkoop van medicijnen om behoort te worden gegaan. 

Kruidvat 

 • 60% doet het niet goed
 • 40% doet het wel goed
 • 50% consument gaat weg met Ibuprofen 

Van de tien bezochte filialen voeren er vijf de kassacheck uit. Bij een filiaal wordt er ondanks de Kassacheck toch Ibuprofen verkocht. Daar wordt op de bijsluiter gekeken en geconcludeerd dat er geen problemen zijn om het middel te combineren met bloedverdunnende medicatie. Aan de hand van dit voorbeeld kun je dus zeggen dat de Kassacheck geen goed middel is. Dit filiaal is wel bij fout gerekend, omdat de procedure wel wordt gevolgd, maar inhoudelijk is de informatie fout. Bij één filiaal wordt de Kassacheck zeer matig uitgevoerd. Er wordt wat gemompeld na de verkoop en de consument moet echt zelf aandringen op informatie. Eigenlijk zegt de verkoopster al tot ziens voordat ze een collega roept.

Een ander gecertificeerd filiaal, voert wel de Kassacheck uit, maar verkoopt toch de Ibuprofen. Er wordt hier gezegd dat je Ibuprofen niet mag combineren met Rennies of andere pijnstillers. Een combinatie met bloedverdunners is volgens de kassamedewerker echter geen probleem. Dit filiaal is ook bij de filialen gerekend dat het niet goed doet, omdat hier ondanks de Kassacheck toch Ibuprofen wordt verkocht.

Trekpleister 

 • 80% doet het niet goed
 • 20% doet het wel goed
 • 40% consument gaat weg met Ibuprofen

Bij de tien bezochte filialen van Trekpleister voeren er drie de Kassacheck uit. Bij een filiaal wordt er toch nog Ibuprofen verkocht. De assistent drogist kijkt in dit filiaal zelfs op de bijsluiter en zegt vervolgens dat het geen probleem is om het middel te combineren met een bloedverdunner. Dat is dus extra gevaarlijk want de consument gaat dan helemaal niet meer zelf de bijsluiter lezen. Dit filiaal is ook bij de filialen gerekend dat het niet goed doet, omdat hier ondanks de Kassacheck toch Ibuprofen wordt verkocht.

Gerelateerd

Ook interessant