Discriminatie uitzendbureaus - reactie GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok

Discriminatie uitzendbureaus - reactie GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok

Hieronder lees je de reactie van GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok op drie vragen van de redactie van Radar over discriminatie door uitzendbureaus (29-01-2018).

Wat vindt GroenLinks van onze bevindingen?

'We vinden het schokkend dat er nog steeds zo’n grote groep uitzendbureaus is die meewerkt aan dit soort praktijken. Iedereen heeft recht op dezelfde kansen, en dit laat weer zien dat we daar nog lang niet zijn. Schokkend is ook dat dit probleem al jaren speelt. Blijkbaar is de inzet erop nog steeds niet voldoende. Deze discriminatie voltrekt zich achter de schermen en lijkt diep verankerd in de wereld van de uitzendbureaus. De machtige vertegenwoordiger van ondernemingen in de uitzendbranche, ABU, moet ook aan de slag. Ik verwacht van hen inzet om dit probleem aan te pakken.'

Wat is jullie standpunt inzake discriminatie?

'GroenLinks wil gelijke kansen voor iedereen. Het doet er niet toe of je wieg stond in Rotterdam of Rabat, of je gelovig bent of ongelovig, man of vrouw, homo of hetero, jong of oud. Discriminatie is verboden, maar komt in de praktijk nog vaak voor. De Arbeidsinspectie moet wat ons betreft strenger controleren dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet voorkomt.'

Gaan jullie dit onderwerp nog oppakken/ bespreken?

'We gaan hier vragen over stellen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken. Ook hebben we een debat aangevraagd met de minister en staatssecretaris.  Het kan niet zo zijn dat dit nog steeds zo vaak voorkomt. Wat ons betreft gaat de inspectie SZW hier goed onderzoek naar doen.'

Ook interessant