toggle menu

Discriminerende verhuurmakelaars - reactie VBO

Discriminerende verhuurmakelaars - reactie VBO

Hieronder lees je de reactie van DHL op het onderwerp van Radar: 'Steekproef van Radar: Negentig procent van verhuurmakelaars discrimineert | Radar checkt'

VBO is telefonisch in kennis gesteld door Radar over een onderzoek dat zij hebben herhaald over discriminatie bij huurbemiddeling. Uit dit onderzoek blijkt dat in een groot aantal gevallen een verhurend bemiddelaar aangeeft mee te willen werken aan discriminatie als de verhuurder daarom vraagt.

VBO is fel gekant tegen discriminatie en wij vinden het onacceptabel als leden van VBO zich hieraan schuldig zouden maken. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigers van verhuurders, huurders en brancheorganisaties werken wij dan ook aan collectieve afspraken binnen de aanpak 'goed verhuurderschap'. Hierbinnen worden excessen en misstanden in de huursector aangepakt.

VBO brengt de samenwerking binnen 'goed verhuurderschap', en discriminatie in het bijzonder structureel, bij leden onder de aandacht. Dit gebeurt via onze online communicatiekanalen en tijdens vele ledenbijeenkomsten. De boodschap is daarbij steeds dezelfde: discriminatie wordt niet getolereerd.

Iedere belanghebbende die bij een huurtransactie wordt begeleid door een bij VBO aangesloten bemiddelaar kan een klacht indienen bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Dit onafhankelijk tuchtcollege beoordeelt de werkwijze van leden van VBO. Mocht blijken dat er in voorkomend geval sprake is van discriminatie, dan kan het tuchtcollege maatregelen opleggen bestaande uit een waarschuwing, boete, schorsing en/of ontzetting uit het lidmaatschap van VBO.

VBO heeft er bewust voor gekozen om dergelijke tuchtrechtzaken volledig uit handen te geven zodat een onafhankelijk college naar de werkwijze van leden van VBO kan kijken. Ook bij collega-brancheorganisaties is dit onafhankelijk tuchtrecht geregeld. Dat is ook een van de redenen dat de minister van BZK eigenaren van huurobjecten verzoekt uitsluitend nog zaken te doen met verhuurbemiddelaars die zijn aangesloten bij VBO of NVM.

VBO zet alle beschikbare middelen in om discriminatie uit te bannen en daarmee bij te dragen aan een gezonde en eerlijke verhuurmarkt.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant