toggle menu

Drugsafval in je tuin - reactie provincie Limburg

Drugsafval in je tuin - reactie provincie Limburg

1. Radar: Worden deze overgebleven gelden sowieso ingezet in een regeling toeziend op 2018?

'De gelden zijn gereserveerd en het is aan Gedeputeerde Staten om daar een besluit over te nemen. Wanneer GS beslist over de subsidieregeling is nog niet bekend. We verwachten dat GS in het eerste halfjaar van 2019 daarover een beslissing neemt.'

2. Radar: Wanneer grondeigenaren gebruik willen maken van deze nieuwe regeling, wordt er dan gekeken naar het jaar waarin de dumping plaatsvond? Of naar het jaar waarin de kosten voor sanering gemaakt zijn? 

'De subsidieregeling ziet altijd op het voorgaande jaar en het jaar waarin de kosten zijn gemaakt is bepalend.'

3. Radar: Wanneer kunnen particulieren wanneer zij beroep doen op de regeling ook daadwerkelijk uitkering verwachten?

'Tot nu toe zijn de beschikkingen altijd tegen het eind van het jaar genomen.'

4. Radar: In ons voorbeeld heeft de daadwerkelijke dumping namelijk plaatsgevonden eind 2018 maar de grond is pas gesaneerd eind 2019. Komt deze particulier dan nog in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit de provincie?

'In zijn algemeenheid geldt dat het jaar waarin de kosten zijn gemaakt bepalend is. Dus kosten die zijn gemaakt in 2019 zouden kunnen worden gedeclareerd via een eventuele subsidieregeling 2020, indien deze opnieuw wordt opengesteld. Op dit moment is niet bekend of en hoe een subsidieregeling in 2019 en verder eruit gaat zien.

Op dit moment weten we onvoldoende van deze specifieke situatie om een antwoord te kunnen geven op de vraag of deze particulier nog in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit de Provincie.'

5. Radar: Is de provincie Limburg bereid om deze particuliere grondeigenaar in elk geval op korte termijn tegemoet te komen in gemaakte kosten, gezien er nog gelden beschikbaar zijn?

'Het is heel zuur als een onschuldige particuliere grondeigenaar op moet draaien voor de kosten voor het opruimen van drugsafval dat is gedumpt op hun grond. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dat voelt als groot onrecht. Het zou goed zijn als de hoge kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen in zijn geheel worden betaald met afgepakt crimineel vermogen. Zodat de vervuiler betaalt en niet de burger.

De overgebleven gelden zijn gereserveerd en het is aan Gedeputeerde Staten om daar een besluit over te nemen. Wanneer GS beslist over de subsidieregeling is nog niet bekend. We verwachten dat GS in het eerste halfjaar van 2019 daarover een beslissing neemt.'

Meer over:

Ook interessant