Euribor-schikking - reactie ABN AMRO

Euribor-schikking - reactie ABN AMRO

In het kader van ons televisie-item van maandag 17 februari 2020, over de Euribor-schikking die ABN AMRO is overeengekomen met stichting Euribar, hebben we ABN AMRO om een reactie gevraagd. De antwoorden van de bank op de vragen van Radar kun je hieronder lezen.

Radar: Erkent de bank met deze schikking schuld, te weten dat er door de Bank aan de klanten een te hoge premie in rekening is gebracht?

ABN AMRO: 'Nee, de bank en de Stichting Euribar hebben een overeenkomst over de voorwaarden voor een schikkingsvoorstel aan klanten met een Euribor hypotheek. Dit voorstel is beschikbaar voor klanten met een Euribor Woninghypotheek van ABN AMRO of Fortis van het type dat onderwerp is van de procedures (variabele rente- opslag), ongeacht of ze lid zijn van een van de twee stichtingen.'

Houdt de bank met deze schikking een te hoge premie in stand? (Te weten tot 1,2%. Dit kan dus nog steeds resulteren in een opslag van maximaal 0,7%.) 

'Nee, de opslag voor de (kapitaal)kosten die de bank momenteel hanteert is niet te hoog. De huidige Euribor-opslag is sinds 1 april 2019 weer op hetzelfde niveau als voor de opslagverhoging in 2012, te weten 1,0%. Tot 1 januari 2025 zullen wij deze opslag niet meer wijzigen. Daarna kunnen we deze maximaal verhogen naar 1,2%. Dit geldt tot het einde van de looptijd van de hypotheek (voor het merendeel van de klanten is dat 2035 -2039).  Door de opslagverlagingen en de huidige 1 maands Euribor betaalt de grootste groep van betrokken klanten nu totaal ca. 0,75% aan rente en opslag.'

Wil de bank hiermee voorkomen dat er recht gesproken zal worden in deze zaak?

'Nee. Integendeel. Er is inmiddels zelfs al meerdere keren rechtgesproken in deze zaak. De laatste keer heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof in het voordeel van de bank vernietigd en de zaak verwezen naar een ander Hof.  De schikking is bedoeld om op een nette en voor alle partijen acceptabele manier te voorkomen dat deze juridische procedure nog langer duurt. Overigens zijn de onderhandelingen over een mogelijke schikking gestart op initiatief van de beide stichtingen naar aanleiding van het voor de bank gunstige arrest van de Hoge Raad. De voorwaarden waaronder Stop de Banken bereid was de juridische procedures te stoppen lagen naar onze mening niet ver weg van de voorwaarden van de schikking die nu met Stichting Euribar is overeengekomen.'

Ook interessant