toggle menu

Foute boeterenteberekening - reactie de Volksbank

Foute boeterenteberekening - reactie de Volksbank

Geen enkele bank berekent de boeterente op de juiste manier, laat Radar zien in de uitzending van 15 mei 2017. Hieronder de reactie van de Volksbank (Regiobank, SNS Bank en BLG Wonen).

'De lage hypotheekrente is voor een grote groep huizenbezitters aanleiding om hun hypotheek vervroegd af te lossen of om deze over te sluiten. Wanneer de bank dan een vergoeding in rekening brengt, dan mag deze sinds de invoering van de hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive of kortweg MCD per 14 juli 2016)  niet groter zijn dan het financiële nadeel van de bank. Voor deze datum gelden de contractuele afspraken.

Omdat de hypothekenrichtlijn niet staat beschreven op welke wijze hier concreet invulling aan moet worden gegeven, publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 20 maart dit jaar een leidraad voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van een hypotheek.

Met het oog op transparantie en uniformiteit in de markt heeft de Volksbank direct bij publicatie aangegeven de AFM-leidraad te omarmen. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding tot stand komt. De Volksbank past de leidraad en de hierin beschreven uitgangspunten 1-op-1 toe in haar vergoedingsregeling met ingang van 14 juli 2016.

Dit betekent dat wij de vergoedingen bij vervroegde aflossing die wij sinds de implementatie van de hypotheekrichtlijn (MCD) in rekening hebben gebracht, volgens de uitgangspunten van de AFM-leidraad berekenen. Dit hebben wij per 13 april 2017 gerealiseerd voor nieuwe aflossingen. De vergoedingen die tussen 14 juli 2016 en 13 april 2017 in rekening zijn gebracht, worden opnieuw berekend en eventuele verschillen worden terugbetaald.

Online hypotheekadviseur Ikbenfrits en de Consumentenbond hebben aflosnota’s van verschillende hypotheekverstrekkers nagerekend. Uit dit onderzoek zou blijken dat RegioBank en SNS in hun berekeningen “op alle punten afwijken van de AFM-leidraad”.

We herkennen ons hier niet in en de voorbeelden die dit zouden aantonen zijn niet met ons gedeeld. Gaat het hier bijvoorbeeld nog om de berekeningen die we voor 13 april 2017 uitstuurden? We zouden die graag ontvangen. Zonder de voorbeelden kunnen we dan ook niet meer dan uitleggen welke stappen wij hebben gezet sinds de implementatie van de MCD. Hieronder een kort overzicht van de door ons genomen stappen.

14 juli 2016

Implementatie MCD in Nederlandse wetgeving

7 november 2016    

De Volksbank past (vooruitlopend op AFM-leidraad) haar beleid aan en past deze wijzigingen met ingang van die datum toe. Vanaf dit moment ontvangen alle klanten bij deze berekening een uitgebreide toelichting van de wijze waarop de vergoeding tot stand is gekomen.

Alle vergoedingen die vanaf 14 juli 2016 tot 7 november 2016 in rekening zijn gebracht, zijn opnieuw berekend. Daar waar bleek dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager was, is dat verschil terugbetaald. Ook deze klanten ontvingen bij deze berekening een uitgebreide toelichting van de wijze waarop de vergoeding tot stand is gekomen.

20 maart 2017    

AFM publiceert een leidraad voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek.

De Volksbank geeft aan de leidraad van de AFM te omarmen.

“Met het oog op transparantie en uniformiteit in de markt omarmt de Volksbank de AFM-leidraad. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding tot stand komt. De bank zal de leidraad en de hierin beschreven uitgangspunten 1-op-1 toepassen in haar vergoedingsregeling met ingang van 14 juli 2016. Alle vergoedingen die sindsdien in rekening zijn gebracht, gaat de bank opnieuw berekenen en eventuele verschillen worden aan de klant terugbetaald.”

13 april 2017        

De berekeningen voor vervroegde aflossing voldoen aan de 4 uitgangspunten van de AFM-leidraad. De vergoedingen die tussen 14 juli 2016 en 13 april 2017 in rekening zijn gebracht, worden opnieuw berekend en eventuele verschillen worden terugbetaald. Al deze klanten ontvangen bij deze berekening een uitgebreide toelichting van de wijze waarop de vergoeding tot stand is gekomen. Dit traject start in mei en wordt uiterlijk voor het eind van dit jaar afgerond. Klanten hoeven hier zelf niets voor te doen. Zij worden door de bank benaderd.

BLG Wonen

De oorspronkelijke voorwaarden die van toepassing zijn bij klanten van BLG Wonen zijn vaak gunstiger dan de methode uit de AFM-leidraad. Omdat wij het belangrijk vinden dat de gunstigste vergoeding voor de klant wordt gehanteerd, wordt de vergoeding bij klanten van BLG Wonen op twee manieren berekend: (1) volgens de geldende voorwaarden en (2) conform de uitgangspunten van de AFM-leidraad. Op basis daarvan wordt die vergoeding gekozen die voor de klant de meest gunstige uitkomst heeft.

Online hypotheekadviseur Ikbenfrits en de Consumentenbond hebben aflosnota’s van verschillende hypotheekverstrekkers nagerekend. Uit hun onderzoek zou blijken dat BLG Wonen zou behoren tot “de minst transparante geldverstrekkers als het gaat om informatievoorziening in hun aflossingsnota”.

Wij herkennen ons hier niet in. Ook in dit geval zijn de voorbeelden die dit zouden aantonen niet met ons gedeeld en ook deze zouden we graag ontvangen. Wat wij wel weten, is dat de aflossingsnota die BLG Wonen verstrekt als de “oorspronkelijke berekening” is toegepast, afwijkt van de wijze waarop deze nota is opgebouwd bij vergoedingen die zijn berekend conform de uitgangspunten van de AFM-leidraad. De klant kan echter altijd om een specificatie vragen. BLG Wonen werkt samen met een netwerk van onafhankelijke financieel adviseurs, die hier ook van op de hoogte is. Desalniettemin zal BLG Wonen naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek kritisch kijken of klanten nadrukkelijker op deze mogelijkheid gewezen zouden moeten worden.'

Ook interessant