Geld aan de strijkstok bij crowdfundingplatforms - reactie Autoriteit Consument & Markt

Geld aan de strijkstok bij crowdfundingplatforms - reactie Autoriteit Consument & Markt

Hieronder lees je de reactie van Autoriteit Consument & Markt  op de uitzending van Radar (10-10-2018) over donaties via crowdfunding.

'De casus die hier voorligt heeft betrekking op de relatie tussen een crowdfundingplatform en iemand die funding zoekt voor een goed doel. Om te bepalen of hier consumentenbeschermingsregels van toepassing zijn waarop de ACM toeziet is de allereerste vraag of we hier te maken hebben met een relatie tussen een handelaar en een consument. Dat het platform een handelaar is lijkt evident. Onder de afnemers van crowdfundingdiensten zoeken kunnen zich consumenten bevinden, maar in veel gevallen zal het gaan om verenigingen, stichtingen, of (startende) ondernemingen.

Heeft het platform te maken met een consument, dan is hij op grond van de consumentenbeschermingsregels in ieder geval verplicht de consument vóórdat die een overeenkomst met het platform aangaat op duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over de totale kosten van zijn dienstverlening. Het vermelden van deze kosten in de algemene voorwaarden of “ergens op de website” (bijvoorbeeld in een q&a) is niet voldoende.

In het consumentenrecht zijn ook regels over de vergoeding die een handelaar aan een consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel. Deze mogen niet hoger zijn dan de kosten die de handelaar zelf betaalt voor het gebruik van dat betaalmiddel. Deze regel is hier echter niet van toepassing omdat de betaalmiddelen worden gebruikt door de donateurs en niet door afnemer van de crowdfundingdienst. Er zijn geen regels over de hoogte van de vergoeding die een crowdfundingplatform aan zijn afnemers mag vragen. Wij raden mensen die op zoek zijn naar een crowdfundingdienst dan ook aan de kosten van de verschillende crowdfundingplatforms goed te vergelijken voordat zij een keuze maken.'

Ook interessant