toggle menu

Geld aan de strijkstok bij crowdfundingplatforms - reactie Ministerie van Financiën

Geld aan de strijkstok bij crowdfundingplatforms - reactie Ministerie van Financiën

In de tv-uitzending van 10 december 2018 besteedt Radar aandacht aan crowdfunding en hoe daarbij geld aan de strijkstok blijft hangen. In het kader hiervan heeft het Ministerie van Financiën  de volgende reactie gestuurd.

'Bij crowdfunding in de vorm van donaties gaat het om een schenking aan een ideëel doel, waar geen prestatie van de geldvrager tegenover staat. Het crowdfundingplatform brengt kosten in rekening die samenhangen met de donaties die op het platform worden gedaan. Deze vorm van crowdfunding valt, anders dan crowdfunding in de vorm van leningen of effecten, niet onder de Wet op het financieel toezicht en onder het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Op crowdfundingdiensten bij donaties zijn de algemene regels van consumentenbescherming van toepassing, die onder het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt vallen. Dat betekent dat het crowdfundingplatform tegen de consument duidelijk moet zijn over welke diensten zij levert en welke kosten zij daarvoor in rekening brengt.'

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant