Geld terug voor teruggeroepen medicijnen? - reactie Zorgverzekeraars Nederland

Geld terug voor teruggeroepen medicijnen? - reactie Zorgverzekeraars Nederland

Naar aanleiding van het Radar-item over het terugroepen van medicijnen op 21 oktober 2019 heeft Zorgverzekeraars Nederland de volgende reactie ingestuurd:

'Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat hun verzekerden niet de dupe worden van een terugroepactie. Het is daarom goed dat minister Bruins heeft benadrukt dat die mensen waar het om gaat, bij hun apotheek kosteloos een vervangend medicijn meekrijgen. Zorgverzekeraars begrijpen ook dat een terugroepactie extra werk oplevert voor apothekers en hun medewerkers. Zorgverzekeraars denken graag mee met de minister, toezichthouder IGJ en vertegenwoordigers van patiënten, apothekers en fabrikanten over oplossingsrichtingen rond toekomstige terugroepacties.'

Ook interessant