toggle menu

Gemaakte zorgkosten in 2018 betalen over 2017 - reactie Zorgverzekeraars Nederland

Gemaakte zorgkosten in 2018 betalen over 2017 - reactie Zorgverzekeraars Nederland

In onze tv-uitzending van 12 november 2018 besteden we aandacht aan dbc's (diagnose-behandelcombinaties) en mogelijke zorgkosten-naheffingen. Hieronder lees je de reactie van Zorgverzekeraars Nederland op dit onderwerp.

'De overheid beslist over de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat is vastgesteld op € 385. U kunt uw eigen risico jaarlijks verhogen, tot maximaal € 885. Dit is het vrijwillig eigen risico. U betaalt in dat geval een groter deel van uw zorgkosten zelf, maar u betaalt minder premie.

Omdat bijvoorbeeld ziekenhuizen hun rekeningen pas versturen als het gehele behandeltraject is afgerond, komt het voor dat het langer duurt voordat u de rekening van het eigen risico van uw zorgverzekeraar ontvangt. Het kan zelfs zo zijn dat uw eigen risico in rekening wordt gebracht in een jaar waarin u dat niet verwacht. Om financiële verrassingen én onduidelijkheid over het te betalen bedrag te voorkomen, kunt u via uw "mijn-omgeving" checken hoeveel eigen risico er nog openstaat. Uiteraard kunt u met vragen over het eigen risico ook telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.'

Ook interessant