Handhaving fokken van honden met korte snuiten - reactie Ministerie LNV

Handhaving fokken van honden met korte snuiten - reactie Ministerie LNV

Radar heeft  om een reactie gevraagd op het item 'Handhaving fokken van honden met korte snuiten'. Het antwoord van het ministerie lees je hieronder.  

'Om het dierenwelzijn binnen de hondenfokkerij te vergroten staat in artikel 3.4 onder het Besluit houders van Dieren dat fokkers moeten fokken op een manier dat de gezondheid en het welzijn van ouderdieren en nakomelingen niet wordt benadeeld. Dit geldt al sinds 2014. Om de wetgeving beter te kunnen handhaven heeft minister Schouten aan de Universiteit Utrecht gevraagd om criteria op te stellen voor de beoordeling van kortsnuitige honden. Het onderzoeksrapport en hun advies heeft de minister in goede orde ontvangen. Voor nu ziet de minister dan ook geen reden om de kwaliteit van dit onderzoek in twijfel te trekken.

Dit betekent dat de nieuwe criteria zo spoedig mogelijk geïmplementeerd zullen worden door handhavers van de NVWA en LID. Dit doen zij op reguliere basis risicogericht bij bedrijfsmatige fokkers. Misstanden bij hobbyfokkers worden op melding van particulieren door de NVWA of de LID onderzocht.

Voor het vaststellen en in beeld brengen van gezondheidsproblemen was onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek nodig. Daarom is de Raad van Beheer van te voren op de hoogte gesteld en is het daadwerkelijke onderzoek aan de UU uitbesteed.

Voor de ministers standpunt betreffende Fairfok’s inzet voor gezonde en sociale honden verwijs ik u naar de recente Kamerbrief over hondenfokkerij.'

Ook interessant