toggle menu

Handhaving fokken van honden met korte snuiten - reactie Pekingees- en Dwergspanielclub

Handhaving fokken van honden met korte snuiten - reactie Pekingees- en Dwergspanielclub

Radar heeft de Pekingees- en Dwerspanielclub  om een reactie gevraagd op het item 'Handhaving fokken van honden met korte snuiten'. Het antwoord van de vereniging lees je hieronder.

'Het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielclub zet zich in voor het fokken van gezonde en sociale rashonden van al de rassen binnen onze vereniging, waaronder de Pekingees. Wij zijn als vereniging blij met alle inzet ten behoeve van een gezonde rashond. In samenwerking met de fokkers en de Raad van Beheer streven wij al jaren naar gezonde rashonden.

Voor rassen zoals de Pekingees is het goed dat er toegezien wordt op een acceptabele en dus ook gezonde neuslengte. Onze fokkers zijn verplicht om te voldoen aan de gestelde gezondheids- en welzijnseisen die in het Verenigingsfokreglement, in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en in de Wet Dieren staan. Door het op korte termijn invoeren van de criteria uit het rapport “fokken met kortsnuiten”, is er voor sommige rassen, waaronder de Pekingees, geen mogelijkheid meer voor de fokkers om deze problematiek te verbeteren. Dit betekent simpelweg het einde van het fokken met deze rassen in Nederland.

Het bestuur van de Pekingees- en Dwergspanielclub vraagt zich af of alle maatregelingen en criteria die in het rapport worden genoemd wel haalbaar en doelmatig zijn. Dit rapport geldt voor zowel rashonden als niet-rashonden de zogenoemde look-a-likes. Door deze strenge selectie in Nederland verwachten wij dat juist de malafide (buitenlandse) partijen de kans krijgen om pups te verkopen naar Nederland die überhaupt niet voldoen aan gestelde gezondheids- en welzijnseisen en zal het een einde betekenen van de in Nederland met toezicht t.a.v. de gezondheid, gefokte rashond zoals de Pekingees. Het houden en showen van deze kortsnuiten wordt immers niet verboden, alleen het fokken hiervan wordt strafbaar gesteld. Het is dan ook te verwachten dat de liefhebbers van deze rassen naar het buitenland uitwijken voor aankoop.

In 2009 is de rasstandaard van de Pekingees aangepast door het land van herkomst en het overkoepelend orgaan de FCI, waarbij expliciet is vermeld dat de neuslengte niet te kort mag zijn. In de rasstandaard van de Pekingees is dus ruimte om de snuitlengte te laten toenemen. Het aanpassen van een rasstandaard is niet iets wat een rasvereniging zelfstandig kan doen. De rasstandaarden van de rashonden worden door de FCI beheert en door het land van herkomst bepaald (Groot Brittannië in het geval van de Pekingees).

Wij betreuren het dat de redactie van uw programma ons slechts drie dagen gegeven heeft om een reactie te geven. Dit is geen onderwerp waarop binnen zo’n korte termijn een bevredigend antwoord verwacht zou mogen worden. Dus mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.'

Ook interessant