Hoge parkeerkosten via app - reactie gemeente Rotterdam

Hoge parkeerkosten via app - reactie gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de volgende reactie naar Radar gestuurd naar aanleiding van de uitzending van 24 april 2017 over hoge parkeerkosten door het gebruik van een mobiele parkeerapp.

'Als iemand vergeet zijn parkeertijd af te melden, is dat natuurlijk heel vervelend. Als je parkeert ben je echter zelf verantwoordelijk voor aan- en afmelden van je parkeertijd bij je provider. Dat staat in de algemene voorwaarden van het contract van de klant (de parkeerder) met de provider. Daarin staat ook dat geen restitutie wordt verleend. Providers bieden herinneringservices of eindtijdbepalingen. Het is de keuze van de klant om daarvan al dan niet gebruik te maken. Providers verlenen geen restitutie.

In sommige gevallen (zo’n 20 keer per jaar) wenden parkeerders, die zijn vergeten af te melden bij hun provider, zich tot de gemeente. Alleen als een parkeerder met hard bewijsmateriaal kan aantonen dat de auto veel korter geparkeerd stond dan waarvoor hij of zij heeft betaald, is de gemeente sporadisch coulant. Dat is een paar keer per jaar het geval. Bewijsmateriaal is bijvoorbeeld een bon voor te hard rijden waarop tijdstip en kenteken staan vermeld zodat overtuigend blijkt dat de auto inderdaad niet geparkeerd stond.'

Ook interessant