toggle menu

In de zonnepanelen-penarie

Duurzame energie zoals zonne-energie heeft de toekomst. Maar in Nederland worden burgers met zonnepanelen nog steeds gedwarsboomd door overheidsbeleid en energiebedrijven. Het aandeel duurzaam geproduceerde energie in Nederland is teruggelopen van 4,2% naar 3,8%. Een subsidieregeling voor burgers werkte niet en leek te veel op een loterij, vandaar dat deze nu is afgeschaft. Toch blijkt dat mensen die in Nederland duurzame energie produceren, dit nog altijd tegen de klippen op moeten doen.

De situatie in Nederland

In Nederland kennen we een systeem waarin men aan het net terug geleverde energie kan 'salderen'.   Dit werkt als volgt. Mensen met zonnepanelen gebruiken hun zonnestroom ten eerste zelf, maar als zij op enig moment meer stroom produceren dan zij zelf verbruiken, dan leveren ze dit terug aan het net (lees: hun energie leverancier). Voor alle energie die ze terug leveren krijgen ze dezelfde prijs als de prijs die ze moeten betalen als stroom van het net afhalen. Dit is inclusief de energie belasting en BTW. Maar er zijn twee limieten aan het salderen:

  • Men mag niet meer salderen dan het eigen verbruik.
  • Men mag niet meer salderen dan 5.000 kWh

Als men meer stroom terug levert aan het net dan men mag salderen, dan moet men afspraken maken met de energieleverancier over de prijs die men krijgt voor iedere terug geleverde kWh.

Het probleem hierbij is dat men voor die energie vaak helemaal geen vergoeding krijgt, slechts een aantal ‘gelukkigen’ krijgt de kale energieprijs vergoed. En die is veel lager dan de prijs voor energie die je van het net afhaalt. Men betaalt voor stroom van het net namelijk meer dan 13 eurocent per kWh aan energiebelasting en BTW. Dan houdt men maximaal 9 eurocent per kWh aan vergoeding over, maar in de praktijk ligt de vergoeding vaak nog lager vanwege een ‘dempingsfactor’ die energieleveranciers berekenen. Als men buiten de salderingsregeling stroom aan het net terug levert is er dus sprake van scheve verhoudingen. Stroom moet men voor een veel lagere prijs verkopen, dan de prijs die men zelf moet betalen voor de stroom van het net.

Bovendien wordt men gedwarsboomd door de energiebedrijven. In een groot aantal gevallen salderen de energieleveranciers niet. De stroom de zonnepaneel-bezitters terug leveren aan het net worden simpelweg niet vergoed. Het is alsof men gratis stroom geeft aan de energieleverancier.

De situatie in Duitsland

Duitsland wordt al jaren geroemd om hun beleid ter bevordering van duurzame energie opwekking. In Duitsland kent men het EEG (Erneubare Energien Gesetz) wat gebaseerd is op een zogenaamd feed-in systeem. In dit feed-in systeem geeft de Duitse overheid op het net voorrang aan duurzame stroom boven grijze stroom. Mensen die zelf duurzame energie opwekken kunnen hun stroom altijd aan het net leveren tegen een royale vergoeding. Het belangrijkste is dat men weet hoeveel men voor de stroom krijgt over een lange periode, omdat men hiervoor een contract voor 20 jaar heeft afgesloten. Zo kan men precies uitrekenen na hoeveel jaar men de investering in de zonnepanelen terug verdiend heeft.

De Duitse overheid geeft geen enkele subsidie, maar stimuleert duurzame energie door de energiebedrijven te verplichten om een royale vergoeding te bieden. De kosten die de energiebedrijven hiermee maken, worden doorberekend op alle andere klanten door de energieprijs te verhogen. Dit komt op dit moment neer op een verhoging van één eurocent per kWh.

Wij Willen Zon

Marjan Minnesma was het Nederlandse beleid zo zat dat ze vorig jaar besloot om zelf actie te ondernemen. Daarop startte ze het 'Wij Willen Zon' initiatief. Om minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies en toch goedkoop zonnepanelen aan te kunnen schaffen, bracht ze een groot aantal mensen bijeen die bereid waren om een zonnestroom-installatie aan te schaffen. Op deze manier kon ze een grote order plaatsen tegen een zeer voordelige prijs. Een zonnestroom-installatie van Wij Willen Zon is hierdoor net zo goedkoop als een installatie die gekocht is met subsidie van de Rijksoverheid.

Daar komt bij dat de stichting erg service-gericht is, “Wij hebben een boek gemaakt voor iedereen die zonnepanelen bij ons koopt, waarin we precies uitleggen wat men allemaal moet doen om zoveel mogelijk plezier van de panelen te hebben.µ aldus Minnesma. “Bovendien wordt onze stichting gesteund door een aantal juristen, die een bepaald aantal uren beschikbaar stellen om mensen bij te staan (die via de stichting Wij Willen Zon panelen hebben gekocht, red.) indien zij een geschil hebben met hun energieleverancier.µ Men kan hier aanspraak op maken indien men zonnepanelen via Wij Willen Zon heeft aangeschaft.

Zonvast

Een ander initiatief komt van de energieleverancier Greenchoice. Met het Zonvast-pakket stelt u uw eigen dak beschikbaar aan Greenchoice, zodat deze er zonnepanelen op kan leggen. De stroom die de panelen levert wordt gebruikt om de zonnepanelen binnen 20 jaar van de firma over te nemen. Meer informatie over Zonvast vindt u op de site van Greenchoice.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant