Intolerantie-test - reactie Mijn Voedsel Intolerantietest

Intolerantie-test - reactie Mijn Voedsel Intolerantietest

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over intolerantie-testen heeft Mijn Voedsel Intolerantietest de onderstaande reactie gegeven.

'Naar aanleiding van ons telefoongesprek, en uw nadere toelichting, begrijp ik dat er van twee personen, twee haarmonsters per persoon naar Mijn Voedsel Intolerantie test zijn gezonden. De uitslagen van deze testen zijn niet gelijk (terwijl dit wel zou moeten zijn).

Vooralsnog kan ik uw stellingen niet controleren nu de desbetreffende namen van de personen mij niet gezonden zijn; controle van mijn kant is dan ook feitelijk niet mogelijk. Om welke reden u mij deze gegevens niet wil geven is mij niet duidelijk.

Daarnaast wordt gesteld dat de resultaten uit de haartest geen wetenschappelijk waarde hebben. In mijn artikel op onze website "De haartest vanuit wetenschappelijk perspectief" blijkt echter dat binnen een brede wetenschappelijke praktijk deze door uw allergoloog gedane stelling wordt betwist. Resultaten uit een haaranalyse zijn wel degelijk betrouwbaar. Voor een verdere onderbouwing van dit argument verwijs ik kortheidshalve naar de in dit artikel genoemde wetenschappelijke studies.

Zoals gezegd ik ben tussenpersoon en geen deskundige; ik pretendeer dat ook niet. Alle testen die ik ontvang op basis van een bestelling op de website, worden bij mij geregistreerd, geseald en doorgezonden naar mijn  leverancier. Deze zend mij de resultaten van de testen retour waarna ik deze - de resultaten- weer aan de klant verzend. Eventuele vragen van klanten probeer ik (daar waar het eenvoudige en niet technische inhoudelijke vragen zijn) eerst zelf te beantwoorden. Kan ik een vraag niet beantwoorden dan leg ik deze voor aan mijn leverancier. Deze stuurt mij het antwoord welk ik vervolgens weer doorzend.

De inhoudelijk technische kennis voor wat betreft deze testen ligt niet bij mij maar bij de leverancier van het produkt. Vandaar ook mijn  stelling dat mijn optreden in het programma geen inhoudelijk toegevoegde waarde heeft. Ik heb -uiteraard- uw bevindingen voorgelegd aan mijn  leverancier; op zijn  antwoord wacht ik momenteel.

Vooralsnog ga ik er vanuit dat de testen op een juiste en betrouwbare wijze worden uitgevoerd en dat de resultaten dienovereenkomstig zijn. Ik wacht op het antwoord van mijn leverancier om deze stelling nader te onderbouwen waarbij wellicht redenen worden aangegeven welke de oorzaak kan zijn  van het opgetreden verschil. Om deze redenen blijf ik dan ook achter de kwaliteit van het product staan.'

Ook interessant