Kosten medische verklaringen en keuringen - reactie CBR

Kosten medische verklaringen en keuringen - reactie CBR

Hieronder lees je de reactie van het CBR op de uitzending van Radar over medische keuringen en verklaringen bij het verlengen of aanvragen van een rijbewijs.

Het CBR beoordeelt of een bestuurder volgens de wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat is om veilig te rijden. Wij kijken daarbij naar de Gezondheidsverklaring. Ook wegen we de informatie van de artsen en of specialisten en het resultaat van een eventuele rijtest mee.

We zijn een uitvoeringsorganisatie en handelen in alle gevallen vanuit het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid en tegelijkertijd beseffen we dat mobiliteit voor ieder individu een kostbaar goed is.

Als iemand een gezondheidsverklaring naar het CBR opstuurt, staat in de bevestiging die wij sturen wat mensen kunnen verwachten. Bij sommige aandoeningen schrijft de wet voor dat mensen een of meer medisch specialisten moeten bezoeken en of er een rijtest in de praktijk nodig is. Dat gebeurt op basis van de wettelijke regeling. Die is er voor om het voor ons allemaal veilig te houden op de weg.

Waarom verwijzen wij naar een medisch specialist?

Bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen hebben wij een rapport nodig van een medisch specialist voor nadere informatie over de specifieke aandoening. Bijvoorbeeld bij epilepsie of bij slecht zicht. Hier leest u meer over redenen om verwezen te worden naar een specialist.

Als het CBR zo'n rapport van een specialist nodig heeft, krijgt betrokkene een verwijsbrief. In de verwijsbrief staat hoe men een afspraak kan maken voor een onderzoek en met welke specialist. Wij sturen ons dossier met informatie door naar de specialist. Dan heeft die alle informatie om een goed onderzoek te kunnen doen.

De medisch specialist doet onderzoek. En geeft in een rapport een advies over de geschiktheid om te rijden. De specialist stuurt het rapport naar het CBR. De arts van het  CBR neemt op het basis van een of meer adviezen en de uitkomst van de rijtest een besluit.

De kosten

Op deze pagina vindt u een helder overzicht van de kosten. Daar leest u ook dat CBR niet verantwoordelijk is voor de tarieven die een medisch specialist rekent. Daar gaat de NZa over.

Voorlichting aan onze klanten

Om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren hebben wij een overzicht met de meest voorkomende aandoeningen op de pagina 'Mag ik rijden als…' Wij gaan die lijst verder uitbreiden. Daarnaast vernieuwen we dit jaar onze website zodat onze klanten gemakkelijk hun weg kunnen vinden.

Verbeteren dienstverlening

In 2018 voeren we stapsgewijs ons nieuwe informatiesysteem in. Dit systeem biedt veel meer gebruikersgemak en verbetert de kwaliteit van de informatie die we ontvangen. We vragen zoveel mogelijk in een keer de juiste informatie van de klant. Dat doen we via de nieuwe Gezondheidsverklaring. Daarnaast wordt ons proces gebruiksvriendelijker door de digitale dienstverlening waarin de burger stap voor stap wordt meegenomen door zijn aanvraag.

Op 8 januari ging het eerste gedeelte live. Hier leest u een deel van het artikel dat wij daar over publiceerden:

Mijn CBR vernieuwd

Mijn.CBR.nl, het klantenportaal van het CBR, wordt vernieuwd. Dit gaat in stappen. Vanaf 8 januari kom je op een nieuw startscherm binnen. Verder krijg je een vernieuwde vragenlijst als je een Gezondheidsverklaring nodig hebt voor het A, B(E) of T-rijbewijs. Deze vragenlijst is duidelijker, logischer en responsive. Dat wil zeggen dat het portaal ontworpen is voor gebruik op mobiel, tablet én desktop.

Met de nieuwe look en feel is het gemakkelijker om de vragenlijst goed in te vullen en halen we de benodigde informatie gerichter op. Het moet ertoe leiden dat mensen gerichter worden verwezen voor een medische beoordeling. We hebben ook de veiligheidsgraad verhoogd. Omdat het gaat om het uitwisselen van medische gegevens vragen we nu om in te loggen met DigiD met sms-verificatie.

Deze vernieuwingen zijn een belangrijke mijlpaal. Dit jaar voegen we in fasen nieuwe diensten toe. Zoals de vernieuwde vragenlijst voor mensen van 75 jaar en ouder en voor mensen die hun groot rijbewijs willen verlengen.

Ook interessant