Medicijnresten in drinkwater - reactie politieke partijen

Medicijnresten in drinkwater - reactie politieke partijen

Hieronder lees je de reacties van de ChristenUnie en D66 op het onderwerp van Radar: 'Medicijnresten in drinkwater, wat zijn de risico's?'

Reactie: ChristenUnie

'Dank voor uw bericht. Goed dat u hieraan aandacht besteed! Al jaren ben ik met dit onderwerp bezig. Ik zou inderdaad graag zien dat er normen komen, in ieder geval voor de meest voorkomende stoffen. Deze end-of-pipe oplossing is echter kostbaar en het is efficiënter en effectiever om te kiezen voor bronbeleid. Deze motie is één van de vele die door de Kamer is aangenomen.'

Reactie: D66

'Het onderwerp staat bij ons op de radar. We zetten ons actief in op waterkwaliteit en het terugdringen van medicijnresten in water. Vandaar ook de motie (Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over de acties uit de green deal duurzame zorg) van Tjeerd om de medicijnresten in oppervlakte terug te dringen en de recente schriftelijke vragen.

We kijken uit naar de beantwoording van de ministers en de uitvoering van de eerder ingediende motie.

In juni is er een ao over water en zullen we de minister daar kritisch vragen over blijven stellen.

Wettelijke normen voor medicijnresten zijn er niet, maar normen voor waterkwaliteit wel. In onze ogen moeten de ministers Infrastructuur en Waterstaat, en Volksgezondheid hier hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen die de hoeveel medicijnresten en concentraties in het water terug moet dringen. Hiertoe hebben we ze samen met de Christen Unie meerdere malen tot op geroepen.

We zijn dan ook heel benieuwd of de aanpak van ministers loont en of er nog steeds sprake is van een overschrijding van veilige concentraties in water.'

Ook interessant