Nationale E-Bike Test - reactie Fietsenwinkel.nl

Nationale E-Bike Test - reactie Fietsenwinkel.nl

Op 5 mei 2018 hebben we in onze radio-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan Fietsenwinkel.nl en Brinckers. Moederbedrijf International Bike Group reageerde in de uitzending, maar stuurde 7 mei 2018 onderstaande, uitgebreide reactie.

Bekijk de uitzending van 5 mei 2018

Het geschetste beeld dat de test zou rammelen verontrust ons. Dat is vanzelfsprekend nooit onze bedoeling geweest en we erkennen dat we op enkele aspecten onvoldoende zorgvuldig zijn geweest.

De Nationale E-Bike Test is een internationaal initiatief van International Bike Group (IBG). De groep is eigenaar van Fietsenwinkel.nl (Nederland en België), HelloRider (Denemarken en Zweden) en fietsenfabrikant Brinckers. IBG faciliteert vanuit Nederland de individuele onderzoeken voor Nederland, Denemarken en Zweden. Een vast panel van zes Nederlanders heeft voor elk landenonderzoek een representatief E-bike assortiment (65 stuks) voor dat specifieke land getest. Om die reden heeft elk land verschillende uitkomsten. Onder de geteste fietsen zit ook het aan IBG gelieerde Brinckers dat één van de best verkochte E-bikes in Nederland, België en Scandinavië is. Brinckers neemt als volwaardig merk overigens ook deel in E-bike testen van andere instanties zoals ANWB en het AD.

Zoals in de betrokken uitzending door de IBG woordvoerder is aangegeven, heeft IBG diverse besproken punten van kritiek intern onderzocht en inmiddels een aantal maatregelen genomen om de opzet te verhelderen en mogelijke misverstanden te voorkomen:

  • Het beeld is ontstaan dat de Nationale E-Bike Test niet onafhankelijk is. We zullen dat punt adresseren door bezoekers op de website nog duidelijker dan voorheen aan te geven dat de Nationale E-Bike Test een initiatief is van IBG en dat we bij de opzet ervan elke zorgvuldigheid in acht hebben willen nemen ten aanzien van de onderzoeksopzet. Dat betreft dan onder meer de samenstelling van een onafhankelijk testpanel, geselecteerd via een oproep onder klanten, de representativiteit van het geteste assortiment en de verwerking en rapportage van de testbevindingen.
  • De namen van het vaste zeskoppige Nederlandse testpanel waren in Denemarken en Zweden vervangen door pseudonamen. IBG meende dat pseudonamen in de betrokken landen aansprekender zouden zijn dan de (echte) Nederlandse namen. Dat was met recht niet transparant. Inmiddels zijn de echte namen van het Nederlandse testpanel ook in de Deense en Zweedse test geplaatst.
  • De in Nederland gemaakte beelden, gebruikt bij de presentatie van het Deense en Zweedse onderzoek, waren ten onrechte geretoucheerd (waarbij Fietsenwinkel.nl als reseller vervangen was door HelloRider). IBG heeft inmiddels de originele beelden teruggeplaatst en expliciet melding gemaakt van het feit dat het onderzoek voor Denemarken en Zweden weliswaar in Nederland is uitgevoerd maar een test betreft van het assortiment dat beschikbaar is in Denemarken en Zweden, en voor het grootste deel vanuit Nederland naar die landen wordt geleverd.
  • De kritiek dat fietsenmerk Brinckers hoog en vaak in de testlijstjes voorkomt is in onze ogen onterecht. Brinckers is een van de meest populaire E-bike merken op dit moment. Dit blijkt ook uit andere vergelijkende testen van ANWB en het AD. Het merk heeft een welverdiende positie verworven tussen andere gevestigde merken.
  • Het ontbreken van negatieve reviews op de Brinckers website. Het weren van negatieve reviews is bij IBG en haar websites nooit beleid geweest. Dat blijkt ook uit het feit dat de website van Fietsenwinkel.nl naast positieve en neutrale ook negatieve reviews plaatst. Op de Brinckers website is dit inderdaad tot op heden niet het geval geweest en is slechts een selectie van ontvangen reviews weergegeven. Wij nemen de kritiek van Radar ter harte en zullen dit met onmiddellijke ingang aanpassen. 
  • Gebruik stockfotografie bij reviews: in sommige gevallen zijn er ter illustratie bij sommige reviews stockbeelden van mensen gebruikt, waarvan de rechten weliswaar zijn afgekocht, maar die niet overeenkomen met de persoon die de review geplaatst heeft. In die gevallen zullen we de betrokken stockfoto's verwijderen.

Van de redactie: de fietstesten in Denemarken en Zweden zijn weer online gezet, zo heeft de redactie 7 mei 2018 geconstateerd. Bekijk hier de uitzending terug.

Ook interessant