Negatieve rente - reactie Volksbank

Negatieve rente - reactie Volksbank

In de televisie-uitzending van maandag 23 september 2019 besteedde Radar aandacht aan negatieve rente. Naar aanleiding hiervan heeft de Volksbank ons de volgende reactie gestuurd.

Negatieve spaarrente wil niemand, en wij dus ook niet. Spaargeld is voor klanten ook een appeltje voor de dorst, om zich geen zorgen te maken over de toekomst. De Volksbank heeft nog enige marge tussen nul procent spaarrente en de rentes die we nu aan klanten bieden. We zien ook dat rentes alleen maar verder omlaag gaan.

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een situatie die voor klanten en voor ons nieuw is. Daarom gaan we met klanten samen onderzoeken hoe we met dit lage rente klimaat om kunnen gaan. We vinden het belangrijk om daarover eerst met onze klanten in gesprek te gaan, het sentiment bij hen te peilen en in co-creatie oplossingsrichtingen te toetsen en te verrijken. Eind dit jaar verwachten we de uitkomsten daarvan en nemen op basis daarvan een besluit hoe we met spaarrentes in de toekomst om willen gaan. 

  • Over een verbod op negatieve spaarrente zoals in België:

Er moet goed nagedacht worden en met elkaar gesproken worden (maatschappij, klanten, financiële sector) over ons financiële systeem en het vertrouwen dat we in elkaar stellen (klanten, banken, overheid). Los van de maatregelen die nu genomen worden om de inflatie rond de 2% te houden (doelstelling ECB).

  • Over dat klanten massaal hun spaargeld van de bank halen bij invoering van negatieve rente:

Waar je je spaargeld ook stalt, op de bank of in een oude sok: je wil graag dat het geld veilig is – geld thuis bewaren legt de zorg voor veiligheid ook thuis en dat kost ook geld (alarmsysteem, kluis – om maar iets te nomen) – belangrijk is dat we met elkaar goed in gesprek gaan over niet alleen de financiële kant van de situatie waar we ons nu in bevinden, maar ook wat dat doet met vertrouwen: in elkaar, in de maatschappij. Dit lage rente klimaat is voor ons allen een nieuwe situatie waar we samen het antwoord op moeten vinden. Daarom gaat de Volksbank dit najaar in gesprek met haar klanten om mogelijke oplossingen voor te leggen, te toetsen en te verbeteren. We verwachten de eind dit jaar de uitkomsten.

  • Over het wankelen van het financiële stelsel bij zo’n bankrun:

Over hypothetische situaties doen we geen uitspraak.

  • Over andere opties met je spaargeld als je negatieve rente wilt voorkomen:

De rente is laag en de ECB wil dat consumenten meer gaan uitgeven. Maar voor alles wat je leent, geldt ook dat je het weer moet terugbetalen. Dus ook hier is het belangrijk om rekening te houden met het type investeringen. Investeren in energiebesparing kan bijvoorbeeld verstandig zijn: zo kun je geld lenen om bijvoorbeeld je woning te isoleren, voor energiezuinigere verwarming en ventilatie en energiezuinigere apparatuur. Doordat de energierekening omlaag gaat kun je dat geld bijvoorbeeld gebruiken om de lening weer af te lossen.

  • Over de mogelijkheid van het omzeilen van negatieve spaarrente door je spaargeld op je betaalrekening te zetten:

Dat ligt aan de kosten die je betaalt voor je betaalrekening.

  • Over voordelen aan negatieve rente voor de consument:

De rente is laag en de ECB wil dat consumenten meer gaan uitgeven. Maar voor alles wat je leent geldt ook dat je het weer moet terugbetalen. De hypotheekrente is laag en het kan aantrekkelijk zijn om een huis te kopen. Maar hier geldt ook dat je het weer moet terugbetalen. Dus ook hier is het belangrijk om rekening te houden met het type investering. Wat betekent een hypotheek voor de maandelijkse lasten, kan je de hypotheekrente ook betalen wanneer bijvoorbeeld over 10 jaar de rente weer hoger is, of bij een terugval in inkomen. Investeren in energiebesparing kan bijvoorbeeld verstandig zijn: zo kun je geld lenen om bijvoorbeeld je woning te isoleren, voor energiezuinigere verwarming en ventilatie en energiezuinigere apparatuur. Doordat de energierekening omlaag gaat kun je dat geld bijvoorbeeld gebruiken om de lening weer af te lossen. En voor woningbezitters betekent verbetering van het energielabel ook waardevermeerdering van de woning.

Ook interessant