toggle menu

Nieuwe voorwaarden Stichting Loterijverlies: 5 vragen

Nieuwe voorwaarden Stichting Loterijverlies: 5 vragen

Radar werd overstelpt door vragen over de nieuwe voorwaarden van Stichting Loterijverlies. Een veelgestelde vraag over de e-mail: 'Is dit spam?' Nee dus. En: 'Moet ik de donatie van € 9,95 overmaken? Ook hierop is het antwoord nee. Een donatie is per definitie vrijwillig en hoef je dus niet te betalen.

Paul Trienekens, woordvoerder van Autoriteit Consument & Markt, geeft antwoord op 5 andere, prangende vragen.

1. Ben ik verplicht akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden?

Consumenten die reeds een overeenkomst hebben gesloten hoeven niet akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden. Er kan zelfs betoogd worden dat de wijziging van de voorwaarden de kern van de overeenkomst vormen, namelijk het percentage dat de consument ontvangt van een eventueel te ontvangen schadevergoeding. Consumenten die reeds een overeenkomst hebben, kunnen dus nakoming verlangen van het afgesproken percentage. Het is uiteraard wel toegestaan om nieuwe klanten een ander aanbod te doen met andere voorwaarden.

2. Als ik de nieuwe voorwaarden niet accepteer, heb ik dan nog recht op een uitkering als de Stichting Loterijverlies de procedure tegen de Staatsloterij wint?

Ja, deze voorwaarden zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing verklaart en kunnen niet worden gewijzigd. Zie ook antwoord op de eerste vraag.

 

3. Ik wil me uitschrijven bij de Stichting maar dat is niet mogelijk, wat nu? (De Stichting zegt in antwoord op het verzoek tot uitschrijven: 'Er is reeds een dossier aangemaakt en doordat er akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden is afmelden niet mogelijk.')

De aanmelding verloopt via een website. Er is derhalve sprake van een overeenkomst op afstand. De consument dient in dat geval geïnformeerd te worden over de wettelijke bedenktijd, of die van toepassing is en onder welke voorwaarden. Deze informatie moet duidelijk en begrijpelijk vermeld worden. Als deze informatie ontbreekt heeft de consument een bedenktijd van 1 jaar. Consumenten die korter dan een 1 jaar terug zich hebben aangemeld, kunnen dus een beroep doen op de wettelijke verlengde bedenktijd. Ze dienen dit expliciet duidelijk te maken dat ze een beroep doen op wettelijke (verlengde) bedenktijd en dienen binnen 14 dagen terugbetaald te worden. Consumenten die zich langer dan een jaar geleden hebben aangemeld, komt geen beroep meer toe op de bedenktijd.

4. Ik heb me aangemeld bij de Stichting maar heb me bedacht. Maar omdat ik de algemene voorwaarden heb geaccepteerd, moet ik het inschrijfgeld betalen. Nu krijg ik aanmaningen van een incassobureau, wat moet ik hiermee doen?

Indien consumenten een beroep kunnen doen op de (verlengde) bedenktijd, dan vervallen daarmee ook de incassokosten. Indien er geen beroep meer mogelijk is, omdat de overeenkomst langer dan 1 jaar geleden gesloten is, dan hangt het er vanaf of de incassokosten verschuldigd zijn. De consument dient altijd eerst een brief te ontvangen met de aankondiging dat er incassokosten berekend gaan worden als de consument niet binnen een termijn van 14 dagen alsnog het oorspronkelijke bedrag gaat betalen. Is deze brief niet verzonden en heeft de consument gelijk een brief ontvangen met de incassokosten, dan hoeven deze niet betaald te worden. Uiteraard dient wel in het inschrijfgeld betaald worden.

5. Ik heb me aangemeld bij de Stichting maar heb me bedacht. Ik heb echter al betaald via automatische incasso. Wat moet ik nu doen?

Consumenten die via automatisch incasso hebben betaald en geen machtiging hebben ondertekend op schrift kunnen tot 13 maanden na de afschrijving via hun eigen bank een melding onterechte incasso indienen. Als blijkt dat er geen geldige machtiging is verstrekt (een vinkje op een website zetten is geen geldige machtiging), krijgt de consument zijn geld via de bank teruggestort. Het is wel van belang dat de consument bewijsbaar de overeenkomst herroept op basis van de verlengde bedenktijd. Dit kan via een brief of e-mail.

Bekijk ook de voorbeeldbrief die Radar online heeft gezet.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant