toggle menu

Opstalverzekering keert te weinig uit na brand - reactie Verbond van Verzekeraars

Opstalverzekering keert te weinig uit na brand - reactie Verbond van Verzekeraars

In de tv-uitzending van 10 december 2018 besteedt Radar aandacht aan de opstalverzekering en de uitkering daarvan na een woningbrand. In het kader hiervan heeft het Verbond van Verzekeraars de volgende reactie gestuurd.

Reactie van het Verbond van Verzekeraars op vragen van Radar:

  • Zowel consumenten als verzekeraars willen dat een schade-afhandeling na een woningbrand zo snel mogelijk afgerond wordt. Dat gebeurt in bijna alle gevallen naar tevredenheid van de consument. Bij het financiële klachteninstituut Kifid is sinds 2014 slechts één klacht hierover binnengekomen. De doorlooptijd van de afhandeling van brandschade bij een woning hangt volledig af van de omvang van de schade en het type woning. Daarnaast verschilt het hoe verzekeraars de schade afhandelen. Sommige verzekeraars keren uit, anderen nemen het hele herstelproces op zich (natura). Dat hangt af van de soort verzekering die de consument afsluit.
  • Direct na de brand zal een coördinator van stichting Salvage langskomen. Die treedt op namens de verzekeraar en probeert vervolgschade zo veel mogelijk te beperken. Ook regelt hij indien nodig praktische zaken, zoals onderdak, vervoer en kleding. Daarna volgt een schade-expert die in opdracht van de verzekeraar langskomt om objectief de oorzaak, de schade en het schadebedrag vast te stellen. Op basis hiervan stelt hij een schaderapport op voor de verzekeraar.
  • Als een consument het niet eens is met de vastgestelde schade, dan mag hij een eigen contra-expert inschakelen. Indien die het niet eens wordt met de schade-expert van de verzekeraar, dan wordt de zaak voorgelegd aan een arbiter. Dat is een deskundige die als doel heeft de schade vast te stellen indien de partijen niet tot een overeenstemming komen. De uitspraak van een arbiter is bindend.
  • Bij het afsluiten van een opstalverzekering bepalen verzekeraars de herbouwwaarde van de woning. Het verschilt per verzekeraar hoe de waarde wordt vastgesteld. Verzekeraars kunnen daarvoor een taxateur inschakelen, eigen indexcijfers gebruiken of gebruikmaken van de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars. De herbouwwaardemeter wordt jaarlijks door adviesbureau Arcadis aangepast naar inflatie, constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, aangepaste of uitgebreide bouwregelgeving en individuele omstandigheden.
  • Veel verzekeraars bieden een garantie tegen onderverzekering aan. Dat betekent dat het volledige schadebedrag wordt uitgekeerd, ook al was de herbouwwaarde lager ingeschat. Bij sommige verzekeraars zit de garantie standaard bij de opstalverzekering, andere verzekeraars bieden de garantie indien de consument meer gegevens kan aanleveren over zijn woning.

Ook interessant