Problemen slimme meter - reactie Netbeheer Nederland

Problemen slimme meter - reactie Netbeheer Nederland

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de problemen met de slimme meter en de manier waarop Netbeheer Nederland deze problemen in behandeling heeft genomen, heeft Netbeheer Nederland de onderstaande reactie gegeven. Energie-Nederland sluit zich hierbij aan.

'De netbeheerders hebben na de uitzending van maart jl. contact gezocht met alle bijna 3.000 kijkers die een reactie hadden gestuurd via het Radar-meldpunt. Wie niet bereikt kon worden, heeft een bericht ontvangen met een uitnodiging alsnog contact op te nemen.

Aanleiding voor de vragen van kijkers was een onderzoek waaruit bleek dat in extreme laboratoriumomstandigheden meters afwijkingen konden vertonen onder invloed van storende apparaten. In 79 gevallen is bij mensen thuis een controlemeter opgehangen. In het gehele onderzoek zijn géén meters gevonden die onder invloed van apparaten in huis de verkeerde stand aangaven.

We hebben in onze contacten met de klanten gemerkt dat de overgang naar de slimme meter een goede uitleg vergt. We begrijpen heel goed dat het inzicht dat de slimme meter biedt, ook vragen oproept. Als de meter in de winter wordt opgehangen, schrikken klanten vaak van het hoge verbruik. Ineens zien mensen dat ze in de winter heel veel verbruiken (en in de zomer heel weinig). Ook verbruiken mensen soms meer dan gedacht, omdat hun oude meter al een paar jaar niet was uitgelezen en ze eerder een geschatte rekening kregen, of omdat apparaten ongemerkt veel energie verbruiken.

De netbeheerders hebben de meldingen van de Radar-kijkers zo goed mogelijk afgehandeld. We hebben in onze contacten met deze mensen ervaren dat zij vaak blij zijn dat ze nu meer inzicht hebben in (de kosten van) hun energieverbruik. Tegelijkertijd constateren we ook dat niet iedereen tevreden is met de uitkomst van het gesprek. Klanten die hadden gehoopt dat er iets niet klopte, kunnen teleurgesteld zijn over de uitkomst dat hun rekening juist is. Daar kunnen we echter niets aan veranderen.

Samen met de energieleveranciers blijven we de informatie over de slimme meter en de afhandeling van vragen verbeteren. Zo hebben we sinds dit voorjaar een stappenplan waarmee klanten snel en duidelijk geholpen kunnen worden als ze twijfelen aan hun energieverbruik.

Het stappenplan is te vinden op de websites van de netbeheerders en op www.netbeheernederland.nl. Daar is ook het rapport met de uitkomsten van het onderzoek te downloaden.

De contacten met Radar-kijkers hebben voor ons nogmaals helder gemaakt dat inzicht in het energieverbruik essentieel is om de (hoogte van de) energierekening goed te kunnen begrijpen. Om blijvend inzicht te houden in het energieverbruik, raden netbeheerders en energieleveranciers alle klanten met een slimme meter aan een energieverbruiksmanager te koppelen aan hun meter. Dat is een (gratis of betaalde) app of apparaatje waarmee consumenten continu inzicht hebben in hun energieverbruik. Op www.energieverbruiksmanagers.nl staat hierover meer informatie.'

Radar: Hoe kan het dat mensen met een slimme meter berekende oftewel geschatte meterstanden op hun eindafrekening hebben staan? Een slimme meter zou toch gewoon de standen moeten kunnen uitlezen?

Netbeheer Nederland: 'De slimme meter wordt uitgelezen via een draadloze verbinding. Het kan voorkomen dat er een storing in de verbinding is, waardoor de meter niet kan worden uitgelezen. Meestal is dit snel weer opgelost en merkt de klant hier niets van. Blijft het probleem bestaan en kan de meter over langere tijd niet worden uitgelezen, dan geeft de netbeheerder dit door aan de energieleverancier. Die verzoekt de klant dan bij de jaarafrekening toch weer zelf de stand door te geven. Gebeurt dit niet, dan wordt - net als voor de komst van de slimme meter - de meterstand berekend. Betaalt een klant hierdoor teveel (of te weinig), dan wordt dit later (als de werkelijke meterstand bekend is) altijd weer verrekend.'

Ook interessant