toggle menu

Reactie: Achmea

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 5 december 2016 over rechtsbijstandverzekeringen, heeft Achmea de onderstaande reactie gegeven.

'In de uitzending van 5 december 2015 besteedt Radar aandacht aan (de uitvoering van) rechtsbijstandverzekeringen. Radar heeft een reportage gemaakt waar onder andere de zaak van een verzekerde van Interpolis wordt uitgelicht. Stichting Achmea Rechtsbijstand is uitvoerder van de rechtshulp van rechtsbijstandverzekerden van Interpolis. Mede naar aanleiding daarvan stelde de redactie van Radar enkele vragen en vroeg ons hierover tijdens de uitzending in gesprek te gaan.

Stichting Achmea Rechtsbijstand kiest ervoor om niet in de uitzending te reageren op de stellingen van Radar. Wij zijn pas kort voor de uitzending benaderd, nadat de bijbehorende reportage al was gemaakt. De aard van de vragen die Radar voorlegde daarbij opgeteld, geeft ons niet het gevoel dat wij voldoende gelegenheid krijgen om toe te lichten hoe wij onze klanten dagelijks helpen. Wel leggen wij hieronder graag uit wat wij doen om voor onze klanten de beste oplossing te vinden.

Het belang van onze klanten staat altijd voorop

Als wij een schikking voorstellen of adviseren daarmee akkoord te gaan, is dat omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat de beste oplossing en het maximaal haalbare is voor de klant. Wij geloven dat een oplossing buiten de rechter om in de meeste gevallen het beste is voor de klant. In slechts een kleine minderheid is procederen het beste middel om tot een oplossing te komen die leidt tot het gewenste en juridisch best mogelijke resultaat.

Een oplossing via de rechtszaal kent een paar belangrijke nadelen: het traject duurt vaak lang en de uitkomst is onzeker. Veel mensen kunnen of willen niet zo lang wachten. Onze klanten hebben vaak juist belang bij een snelle oplossing. Ook komt het de relatie tussen partijen vaak niet ten goede. Iets dat wel belangrijk kan zijn met bijvoorbeeld de buren of de werkgever. Die geschillen kunnen vaak slimmer opgelost worden buiten de rechtszaal om. De klant staat daarbij namelijk zelf aan het roer, in plaats van toe te moeten kijken hoe een derde beslist over de uitkomst. Buiten de rechtszaal om zijn vaak veel meer oplossingen mogelijk.

In bepaalde zaken, of als partijen echt niet meer bereid zijn tot een dialoog, kan het verstandig zijn om wel naar de rechter te gaan. Een belangrijke afweging om al dan niet te procederen, ligt in de juridische haalbaarheid. Onze juristen hebben de kennis en ervaring die nodig is om deze haalbaarheid goed in te schatten en de klant daarover persoonlijk te adviseren.

Onze klanten krijgen waar ze recht op hebben

Onze verzekerden hebben een rechtsbijstandverzekering gekozen waarbij de juridische hulpverlening door Stichting Achmea Rechtsbijstand gebeurt. Wij geloven erin dat wij met onze ruim 600 juristen alle expertise en kennis in huis hebben om de beste oplossing te vinden voor onze klanten. Onze klanten zijn daar ook tevreden over. Wij vragen aan iedere klant na afronding van de zaak naar de tevredenheid. Onze klanten beoordelen ons hiervoor in 2016 gemiddeld met een 8. Als het recht op vrije advocaatkeuze ontstaat, dan leggen we dat recht proactief uit aan onze klant. De klant maakt zelf zijn of haar keuze. Iedere verzekerde krijgt uiteraard waar hij recht op heeft. Onze ervaring is dat de meeste verzekerden ervoor kiezen hun zaak verder te laten behandelen door onze jurist. Er is vaak al een samenwerking tussen onze jurist en de klant. Die hebben samen al veel stappen van het traject doorlopen en al regelmatig contact gehad. Ze zijn tevreden over de samenwerking en hebben vertrouwen in de kwaliteit van hun jurist bij Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Als het toch fout gaat

Juist de rechtsbijstandverzekerde heeft een belangrijk controlemiddel als hij of zij onze kwaliteit in twijfel trekt. Dan bieden we namelijk altijd op onze kosten een onafhankelijke second opinion aan door een door de klant aan te wijzen advocaat of andere deskundige. En maken we een fout? Dan herstellen we die uiteraard. En als we daarbij schade veroorzaakten, vergoeden we die. Als iemand ontevreden over onze dienstverlening is, staat ons klachtenteam klaar. De juristen uit ons klachtenteam zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten. Zij onderzoeken het verloop van een zaak en zoeken naar een goede oplossing voor de klant.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) controleert ons op de inhoud van ons werk. De onafhankelijke Stichting Toezicht Verzekeraars (STV) controleert of wij voldoen aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand.

Wij maken goede afspraken met externe advocaten

Dat er sprake zou zijn van te laat of niet betalen van facturen herkennen wij niet. Als een externe advocaat de zaak van een van onze klanten gaat behandelen, maken wij vooraf afspraken over de vergoeding. Rekeningen betalen wij gewoon, conform gemaakte afspraken.

Voor wat betreft de aannames over de communicatie van de polisvoorwaarden

Stichting Achmea Rechtsbijstand is de uitvoerder van de juridische dienstverlening van klanten met een rechtsbijstandverzekering van Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro Achmea. Meer informatie over de manier waarop deze merken met hun klanten communiceren, kunt u via de betreffende partijen opvragen.

De zaak van onze klant is vertrouwelijk

Vanwege de vertrouwelijkheid van de rechtshulp kunnen wij niet inhoudelijk op zijn zaak reageren. Wij ontvingen eerder geen klacht van hem, daarom hebben we zijn onvrede helaas niet eerder kunnen oplossen. Natuurlijk zijn we altijd bereid om een afspraak te maken met deze meneer om in gesprek te gaan. We nodigen hem daarvoor graag rechtstreeks uit en nemen hierover contact met hem op. En als de klant ons daartoe machtigt, leggen we u ook graag uit hoe in dit geval de dienstverlening precies is verlopen.'

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant