toggle menu

Reactie: Allianz

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft verzekeraar Allianz onderstaande reactie gegeven.

'Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) gaan verzekeraar en verzekerde een langdurige overeenkomst aan – vaak voor tientallen jaren - gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

 

De verzekerde moet er op kunnen vertrouwen dat de verzekeraar in staat is om gedurende de hele looptijd een eventuele schade te kunnen uitkeren. Anderzijds moet de verzekeraar er van uit kunnen gaan dat de klant bij het afsluiten van de overeenkomst de gevraagde gegevens eerlijk en volledig deelt met de verzekeraar, om risico’s in te schatten en de premie vast te kunnen stellen.

 

In algemene zin geldt dat wat een klant niet weet ook niet aan de verzekeraar gemeld kan worden en in een latere fase ook niet wordt gebruikt om uitkeringen te verminderen of terug te vorderen.

 

In dit geval is hier geen sprake van. Deze klant heeft bij aanvang van de verzekering de keus gemaakt om op specifieke vragen naar behandelingen door specialisten en medicijngebruik, niet te antwoorden dat er klachten waren. Klachten waar diverse specialistische onderzoeken naar hebben plaatsgevonden in het ziekenhuis en medicatie werd verstrekt. Deze waren van dien aard dat de overeenkomst niet tot stand was gekomen als dit bij de aanvraag aan ons gemeld was.

 

Dat is de reden geweest om de verzekering te beëindigen en het uitgekeerde schadebedrag terug te vorderen. De klant heeft zijn medewerking hier ook aan verleend.'

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant