toggle menu

Reactie: Allianz

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 14 november 2016, over de forse premiestijging van autoverzekeringen, heeft het Allianz de onderstaande reactie gegeven.

'Verzekeren is dynamisch. Wij verhogen de premies liever niet, maar soms kan het niet anders. Als verzekeraar hebben wij de verantwoordelijkheid schades en premies in balans te houden. De afgelopen tijd hebben wij de premies moeten verhogen. Het aantal ongelukken stijgt onder andere doordat mensen weer vaker de weg op gaan en de maximumsnelheid op snelwegen is verhoogd. Ook zijn de kosten van letselschades aanzienlijk gestegen. Tot slot is de techniek in auto’s steeds ingewikkelder, waardoor reparaties duurder zijn. Wij ontvangen dus meer en hogere schadeclaims dan voorgaande jaren. Dit kan niet worden betaald vanuit de oude premiestelling.

 

Daarnaast hebben wij de tariefstructuur van onze autoverzekeringen aangepast. Die aanpassing heeft voor het gros van onze klanten een kleine premiestijging of -daling tot gevolg. In uitzonderingsgevallen is de premie hierdoor sterker gedaald of gestegen.

 

Voor de heer Schoon zorgde de combinatie van deze factoren, dus de marktontwikkeling en de nieuwe tariefstructuur, helaas voor een forse premiestijging. In de voorbereiding op deze uitzending hebben wij geconstateerd dat wij de hierboven beschreven oorzaak van de verhoging niet voldoende duidelijk hebben uitgelegd in een telefonisch onderhoud met de heer Schoon. Dat betreuren wij.

 

Wij hechten veel waarde aan open en eerlijke communicatie. Daarom sturen wij klanten ruim voor het aflopen van hun verzekeringsperiode een voorstel, waarin we duidelijk aangeven wat de oude en wat de nieuwe premie is. Onze klanten kunnen zelf beslissen of ze daarmee akkoord gaan. De heer Schoon heeft hiervan ook gebruik gemaakt door zijn verzekering op te zeggen voordat de premiestijging van kracht werd.'

Ook interessant