Reactie: Allianz

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 12 december 2016, 'Alles in het water gevallen', heeft verzekeraar Allianz de onderstaande reactie gegeven.

'Allereerst willen wij benadrukken dat wij begrijpen dat de schade aan de woonboot een enorme impact heeft op de familie.

 

Er zijn veel partijen betrokken bij deze zaak. Wij zijn de cascoverzekeraar van de woonboot. Er is bij ons een “drijvende woning” verzekering afgesloten, vergelijkbaar met de verzekering voor een woonhuis. De voorwaarden van deze verzekering gelden ook tijdens transport. De woonboot is dus verzekerd bij ons, maar deze verzekering kent ook uitsluitingen.  Zo biedt de verzekering geen dekking voor gebeurtenissen waar de woonboot normaal gesproken tegen moet kunnen. Uit de ons beschikbare informatie leiden wij af dat de woonboot niet goed sleep klaar en waterdicht is gemaakt voor het transport. In dit geval is de woonboot hierdoor ook gezonken. Dit is een risico waar de woonboot normaal gesproken tegen bestand had moeten zijn. Wij hebben daarom de schade afgewezen. Wel hebben wij op onze kosten de woonboot direct na het zinken laten bergen, waarmee verdere schade is voorkomen.

 

Wij zijn in gesprek met de advocate van de familie, omdat wij hen graag met advies en acties terzijde staan om zo snel mogelijk te komen tot een oplossing. Wij hebben aangeboden een expert, op onze kosten, in kaart te laten brengen waar de verhaalsmogelijkheden liggen. Deze expert is inmiddels aan de slag. Wij hebben met de advocate van de familie afgesproken deze informatie ook direct met haar te delen en onze gesprekken op die basis te vervolgen.'

Ook interessant