toggle menu

Reactie: Asyra

Reactie: Asyra

Hieronder lees je de reactie van Asyra op Radars item over het Asyra Bioresonantie-apparaat en de therapeuten die hiermee werken. Dit item maakt deel uit van de uitzending van Radar van 13 maart 2017.

'Asyra.nl treedt op als distributeur van het Asyra Bioresonantie apparaat hetgeen therapeuten en behandelaars kunnen toepassen bij het behandeltraject van hun cliënten. In dit kader voorziet Asyra.nl de afnemers van haar apparatuur tevens van informatie en begeleiding ten aanzien van het gebruik en mogelijkheden van het Asyra apparaat. Deze begeleiding bestaat uit gratis cursussen en nascholingen en een gesloten forum waarop therapeuten/behandelaars met elkaar dan wel met Asyra.nl in contact kunnen treden. Via dit forum wordt bovendien regelmatig uitleg gegeven over hoe het apparaat gebruikt moet worden en gewaarschuwd tegen 'oneigenlijk' gebruik. Ook op de officiële webpagina’s (www.asyra.nl en www.Asyra.co.uk.) wordt dit juiste gebruik duidelijk gecommuniceerd en gewezen op sommige onjuiste, niet ondersteunde zienswijzen.

De behandeling met het Asyra apparaat en eventuele uitingen met betrekking tot de werking het Asyra apparaat gebeuren op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de betreffende therapeuten en behandelaars. Iedere therapeut/behandelaar draagt dan ook zijn eigen verantwoordelijkheid om onze apparatuur op juiste wijze toe te passen. Eventuele uitingen die niet in lijn zijn met gebruiksrichtlijnen van het Asyra apparaat kunnen niet aangemerkt worden als uitingen van Asyra.nl. Asyra.nl steunt de pogingen van TROS Radar om verkeerd gebruik van het Asyra apparaat te adresseren nu Asyra.nl baat heeft bij een juiste toepassing van haar apparatuur.

Asyra.nl betreurt het wanneer gebruikers van het Asyra apparaat haar advies negeren of de apparatuur op oneigenlijke wijze inzetten. Het merendeel van de therapeuten/behandelaars gebruikt de Asyra apparatuur echter wel op de manier waarvoor het in de markt werd gezet en bedient daarmee naar tevredenheid een grote groep cliënten.

Hieronder volgen de antwoorden op de vragen voor zover TROS Radar die aan Asyra.nl kenbaar heeft gemaakt. Asyra.nl geeft eveneens graag een toelichting op haar werkwijze. Vooraf dient te worden opgemerkt dat de producent noch de distributeur verantwoordelijk kan worden gehouden voor de wijze waarop de gebruiker met het Asyra product omgaat. Asyra.nl gaat ervan uit dat uw programma door middel van een volledige beeldvorming in staat is het publiek te informeren over de realiteit van dit subtiele en nuttige hulpmiddel voor therapeuten/behandelaars.

1. Kunnen jullie een diagnose stellen aan de hand van dit apparaat?

De Asyra apparatuur kan geen enkele diagnose stellen of een label plakken op een bepaald 'ziektebeeld'. Het helpt therapeuten om inzicht te krijgen, hoe een cliënt het beste kan worden geholpen op weg naar een betere gezondheid. Het Asyra systeem is een hulpmiddel dat door de meeste therapeuten niet als een op zichzelf staande behandeling wordt gebruikt, maar als toevoeging van hun eigen expertise.

2. Wat kan het apparaat wel en wat betekenen die resultaten?

Het systeem is een hulpmiddel voor therapeuten. Het stelt vragen aan het lichaam-geest systeem en registreert de resultaten (de response van cliënt), die vervolgens kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in een verder behandeltraject. Het is een integraal onderdeel van een gezondheidsconsult en de resultaten (gebaseerd op zowel psychologie als fysiologie) zijn alleen van nut wanneer iemand werkelijk op zoek is om inzicht op dat vlak te verkrijgen. Het resultaat wordt altijd beïnvloed door intentie. Dit wordt volledig uitgelegd op de website www.asyra.co.uk in het artikel: Understanding Asyra Testing. www.asyra.co.uk/understanding-asyra-testing/

3. Therapeuten die zeggen de ziekte van Lyme aan te kunnen tonen en dat daar geen bloed voor geprikt hoeft te worden, wat vindt u daarvan?

Verschillende therapeuten hebben verschillende vaardigheden. Vele van hen kunnen patronen herkennen, die op een bepaald ziektebeeld kan worden geplakt. Als uw vraag is of de Asyra een instrument is dat therapeuten in staat stelt de diagnose van de ziekte van Lyme te stellen, dient het antwoord te zijn dat dat niet het geval is. Het Asyra apparaat kan geen diagnoses stellen. Daar Asyra.nl ook altijd heel duidelijk over geweest naar haar afnemers. Wel kan het apparaat behandelingen ondersteunen wanneer de diagnose eenmaal gesteld is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de ziekte van Lyme een erg gecompliceerde ziekte is, waarvan de behandeling een discussie op zich vormt, waar ook de wetenschap nog geen volledige duidelijkheid over kan geven. Overigens zal een goede therapeut die Asyra inzet nooit enig lid van de medische stand buiten spel willen zetten. Vaak is de situatie als volgt: mensen zijn of lijken uitbehandeld of teleurgesteld in de reguliere methodieken, en wenden zich vervolgens tot een therapeut of behandelaar die over het Asyra apparaat beschikt. De diagnose is daarmee doorgaans al voorafgaand door een arts vastgesteld.

4. Het apparaat Asyra Pro zou volgens therapeuten ontwikkeld zijn door NASA en wordt ook nu nog door astronauten in de ruimte gebruikt. Klopt dit?

Dat is onjuist. Voor zover Asyra.nl bekend richt NASA zich op ruimtevaart en zij is niet bekend met een organisatie die onder die naam actief is in de gezondheidszorg. Het enige wat mogelijk ten grondslag zou kunnen liggen aan een dergelijke onjuiste uitspraak is dat Bioresonantie in zijn algemeenheid is toegepast in de ruimtevaart. Dit maakt echter nog niet dat er een verband is tussen het Asyra apparaat en de ruimtevaart, of NASA.

5. Hoe zit het met de verschillende resultaten die het apparaat na elke behandeling aangeeft? Wat weet ik dan als patiënt en wat kan ik daarmee?

Als cliënt kunt u kiezen om een ervaren en goed getrainde therapeut te bezoeken, die de intentie heeft dat u zich beter gaat voelen. Het testen met het Asyra systeem zal altijd resulteren in een uniek aantal responses, omdat Asyra op het grensvlak meet tussen het lichaam en het onderbewuste.

We weten dat de ontvangen informatie altijd de manier waarop we kijken naar dingen zal veranderen. De cliënt hoeft niets te doen met de resultaten, hoewel veel cliënten graag het rapport uitgeprint ontvangen. De cliënt maakt samen met de therapeut een praktisch en effectief plan op maat, gebaseerd op de unieke behoeften van de cliënt, om diens algehele gezondheid op te bouwen.

6. Wat vindt u van de hoge kosten die voor een behandeling in rekening gebracht worden? Een therapeute wilde zelfs meer dan 300 euro in rekening brengen.

Asyra.nl heeft geen invloed op de bedragen die therapeuten/behandelaars in rekening brengen en geeft in dat verband ook geen enkele sturing of adviesprijs af. Afspraken op dat vlak zijn overigens ook niet toegestaan.

7. Uit de test konden wij niet opmaken dat het water ingestraald was met frequenties en ook niet dat de verschillende flesjes, die voor verschillende klachten waren ingestraald van elkaar verschilden. Volgens een van de therapeuten was er toch wel degelijk een verschil te zien in niet-ingestraalde flesjes en wel-ingestraalde flesjes. Hoe zit dit?

Het flesje bevat een alcohol- en een watermix, en bevat verder geen enkele chemisch werkzame stof. Uw woordkeuze 'ingestraald' zou Asyra.nl niet willen overnemen. De imprint van het opgeladen flesje is een informatieve handtekening. Het enige resultaat is de vraag of het lichaam-geest systeem van de cliënt een aantal veranderingen doormaakt in reactie daarop. Asyra imprints zijn niet specifiek voor een 'klacht'. Ze zijn specifiek voor een persoon op een bepaald moment. U zou wat dat betreft meer kunnen lezen over het onderwerp: water als informatiedrager of de werking van homeopathie.'

Gerelateerd

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant