toggle menu

Reactie: Bluetrace

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 17 oktober 2016, over wifi-tracking, heeft trackingbedrijf Bluetrace de onderstaande reactie gegeven.

'Bluetrace heeft de afgelopen maanden een nieuw concept ontwikkeld waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van het - zoals de Autoriteit Persoonsgegevens het formuleert – registreren van MAC-adressen. Deze nieuwe methode voldoet volledig aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij nodigen de Autoriteit Persoonsgegevens graag uit de nieuwe methode te testen. Vanaf 1 januari 2017 zal Bluetrace alleen nog maar bezoekersaantallen tellen op basis van deze nieuwe methode.

Bluetrace gebruikt op dit moment geanonimiseerde MAC-adressen uitsluitend voor statistische doeleinden. Het gaat om het tellen van onder andere winkelbezoekers en het meten van de verblijfstijden. Bluetrace is niet geïnteresseerd in het individu dan wel zijn/haar (koop)gedrag. De geanonimiseerde MAC-adressen worden door Bluetrace uiterlijk 24 uur na het verkrijgen vernietigd.'

Gerelateerd

Meer over:

Ook interessant