toggle menu

Reactie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Op 4 oktober 2010 presenteerde Tros Radar de uitkomsten van een onderzoek onder een aantal drogisterijen naar de voorlichting bij verkoop over het gebruik van de pijnstiller Ibuprofen. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven is teleurgesteld over het resultaat van dit onderzoek en is van mening dat er op korte termijn maatregelen genomen moeten worden om verbetering te brengen in kwaliteit van de voorlichting. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het uitvoeren van de kassacheck bij elke aankoop van een zelfzorggeneesmiddel.

De drogisterijbranche onderschrijft het belang van goede voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen. Enige jaren geleden is de branche daarom gestart met de certificering van drogisterijen, zodat de consument beter geadviseerd wordt en verantwoorde zorg krijgt. De afgelopen jaren is de sector erin geslaagd om te komen tot een grote toename van het aantal gecertificeerde drogisterijbedrijven. Momenteel is 70% van de aangesloten bedrijven gecertificeerd.

Het onderzoek laat zien dat gecertificeerde drogisten niet altijd handelen conform de eisen van het certificaat. Dat is naar mening van het CBD ontoelaatbaar, ook al ging het in het onderzoek van Radar om een kleine steekproef. De branche zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de gecertificeerden de certificeringseisen naleven. Het certificaat staat immers voor goed advies en verantwoorde zorg. Certificering van drogisterijen, mits goed uitgevoerd, leidt wel tot een substantiële verbetering van de kwaliteit van de advisering. Dit is ook terug te zien in de onderzoeksresultaten van Tros Radar. 

Het CBD neemt op korte termijn een aantal maatregelen met als doel de kwaliteit van de advisering te verbeteren. De controle van het CBD op de naleving van de certificeringseisen zal verscherpt worden. Er zullen vaker en onaangekondigd door het CBD controles in de winkel uitgevoerd worden. Bovendien gaat het CBD zelf ook vergelijkbare “mystery shop onderzoekenµ uitvoeren zoals Tros Radar onlangs heeft gedaan. Ook wordt de consument ingeschakeld: op de website www.drogistensite.nl wordt een mogelijkheid gecreëerd om te melden wanneer men heeft ervaren dat een drogist geen of slecht advies geeft en geen verantwoorde zorg levert.

Gerelateerd

Ook interessant