toggle menu

Reactie: DAS

Naar aanleiding van onze uitzending over het recht op de vrije advocaatkeuze, heeft DAS de onderstaande reactie gegeven.

Op 7 november 2013 besliste het Europese Hof van Justitie dat rechtsbijstandsverzekeraars ook vrije advocaatkeuze moeten geven aan hun verzekerden als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarvoor het inschakelen van een advocaat niet wettelijk verplicht is.

Na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in november 2013 heeft DAS direct haar werkwijze aangepast en krijgen verzekerden de vrije advocaatkeuze bij alle procedures.

Enkele jaren geleden ontstond discussie over de vrije advocaatkeuze in Nederland, naar aanleiding van een uitspraak die het Europese Hof van Justitie deed over vrije advocaatkeuze in Oostenrijk. Verzekerden kregen altijd al vrije advocaatkeuze als er een procedure gevoerd moest worden waarvoor een advocaat verplicht was (procesmonopolie). Uit die uitspraak van het Hof werd door sommige advocaten de conclusie getrokken, dat er in Nederland ook vrije keuze was bij procedures waarvoor het procesmonopolie niet gold. De onduidelijkheid die toen ontstond, was voor rechtzoekenden en verzekeraars ongewenst. DAS vond dat deze zaak moest worden voorgelegd aan de Europese rechter. Sinds de uitspraak van het Europese Hof in november 2013 is duidelijk wat de spelregels zijn. DAS houdt zich aan die uitspraak.

De Stichting Rechtsbijstandclaim wil een collectieve procedure starten tegen rechtsbijstandsverzekeraars over de situatie waarin een advocaat werd ingeschakeld vóór november 2013.  De Stichting roept verzekerden op via de Stichting de kosten te claimen bij rechtsbijstandsverzekeraars. Daarvoor moeten zij zich dan inschrijven bij de Stichting die 95 euro inschrijfgeld rekent.

Het is echter helemaal niet nodig om lid te worden van die Stichting.

Verzekerden van DAS kunnen hun claim rechtstreeks en kosteloos bij DAS indienen.

Dat geldt voor verzekerden die een tegemoetkoming willen verkrijgen in de door hen betaalde kosten voor een procedure door advocaat die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013.

- Daarvoor gelden de volgende spelregels:U moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten hebt betaald en hoeveel dat was;

- Deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure;

- Duidelijk moet zijn dat u DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat;

- En DAS moet u dat geweigerd hebben.

In deze gevallen zal DAS het verzoek om vergoeding in behandeling nemen.

---

TROS Radar is benieuwd naar de ervaringen van DAS-verzekerden die hun geld terugclaimen. Hou ons op de hoogte via [email protected]

Ook interessant