Reactie: E.ON

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 17 oktober 2016, over misleiding op de groene-energiemarkt, heeft energieleverancier E.ON de onderstaande reactie gegeven.

'Graag reageren we op uw vraag waarom wij niet meedoen met het onderzoek Duurzaamheid Stroomleveranciers.

Voor het derde jaar op rij hebben wij besloten niet aan het onderzoek mee te werken. Deelname aan het onderzoek vraagt een flinke inspanning van medewerkers om alle gegevens aan te leveren. Daarom kijken wij steeds kritisch naar onderzoeken voordat wij deelnemen. Bij dit onderzoek komen wij tot de volgende conclusies:

  1. Wij kunnen ons niet voldoende vinden in de onderzoeksmethodiek. Er worden geen algemeen geldende criteria voor duurzaamheid gebruikt. Daardoor kan een verkeerd beeld ontstaan bij de klant van specifieke leveranciers. 

  2. Volume speelt geen enkele rol, waardoor een bedrijf met slechts een beperkt aantal klanten bovenaan de lijst kan komen. Dat is niet reëel. Het gaat er juist om schaal te maken met duurzame energie. Pas dan krijgt de energietransitie vorm.
  3. Eerder hebben we onze suggesties voor een verbeterde onderzoeksmethodiek gedeeld met de onderzoekers. In de opzet van het onderzoek is daar helaas onvoldoende mee gedaan.
  4. Wij zijn van mening dat de consument op de onafhankelijke overheidswebsite Consuwijzer een prima inzicht krijgt in de duurzaamheid van de verschillende aanbieders. Ook zijn daar alle stroometiketten te vinden. Tevens wordt hier duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen de verschillende certificaten van oorsprong en hoe een klant hierop zijn keuze voor een leverancier kan bepalen.

Eerder dit jaar hebben we aan een uitzending van Kassa Groen deelgenomen omtrent het thema groencertificaten. Dit is een systeem met complexe afspraken waar alle leveranciers aan moeten voldoen en dat voor de consument waarschijnlijk lastig te doorgronden is. Zelf trachten we op onze website de klant zo goed mogelijk uit te leggen hoe dit systeem werkt: https://www.eon.nl/artikelen/hoe-groen-is-onze-groene-stroom/

Hieronder een stukje van die pagina over de keuzemogelijkheden van consumenten (en zakelijke klanten).

Welke keuze heeft de klant bij E.ON?

Zakelijke klanten bij E.ON kunnen kiezen voor grijze en groene stroom. Kiezen zij voor groene stroom, dan hebben zij de volledige keuzevrijheid in het soort groene stroom en herkomst. Deze groene stroom producten bieden we standaard aan:

•    Nederlandse windenergie

•    Europese windenergie

•    Europese waterkracht

•    Nederlandse biomassa

Andere groene stroom producten, zoals Europese biomassa, Nederlandse en Europese zonne-energie kunnen worden afgenomen mits beschikbaar bij aanvraag.

Elke vorm van groene stroom heeft een eigen prijskaartje, onder andere doordat de GvO's verschillend geprijsd zijn. Welke keuze de klant ook maakt, alle vormen van beschikbare groene stroom zijn vrij van CO2-emissies en zijn ook echt groen.

E.ON levert aan consumenten en kleinzakelijke klanten uitsluitend groene stroom. Hiervoor betalen zij geen meerkosten. De groene stroom die aan deze klanten wordt geleverd is afkomstig van:

•    Nederlandse windenergie

•    Europese windenergie

•    Nederlandse biomassa

•    Nederlandse zonne-energie

•    Europese waterkracht

Het stroometiket

Ieder jaar informeert E.ON haar klanten over de samenstelling van de elektriciteit die het jaar daarvoor is geleverd. Dit gebeurt door middel van het stroometiket. Het etiket laat zien hoe de stroom die klanten van E.ON afnemen is opgewekt, welke energiebronnen worden gebruikt voor de productie van deze stroom en welke gevolgen dit heeft voor het milieu.

Het stroometiket wordt elk jaar in mei geüpdate met de cijfers van het jaar daarvoor. Het stroometiket zit standaard bij de jaarrekening en is ook te vinden op de website van E.ON.'

Gerelateerd

Ook interessant