Reactie: Essent

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 7 maart 2016, over klachten betreffende een nieuwe vorm van colportage, heeft Essent de onderstaande reactie gegeven.

'Essent neemt niet deel aan de uitzending omdat wij menen dat de opzet en context van het item geen ruimte zal bieden voor een goed, inhoudelijk gesprek. Wij hebben de directie van De Consumentenbond in de afgelopen maanden diverse keren uitgenodigd om met ons over dit onderwerp te praten. Zij zijn hier tot op heden niet op ingegaan. Het bevreemdt ons dat de Consumentenbond niet één-op-één met ons wil praten, maar wel via Radar. Dat is niet de manier waarop wij willen samenwerken.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten met een goed gevoel een keuze maken voor onze diensten. We hebben dan ook het proces rond cadeautegoeden per 1 december 2015 aangepast. Hier hebben wij met zowel de ACM als met Vereniging Eigen Huis over gesproken. Deze partijen geven aan tevreden te zijn over de aanpassingen die wij hebben doorgevoerd.

 

Wij werken in de Mediamarkt en Gamma volgens heldere regels die zowel door partijen in de energiebranche als partijen uit andere sectoren worden toegepast. Die spelregels houden onder meer in dat klanten die daar ter plekke een contract met ons aangaan direct gebruik kunnen maken van een aantrekkelijk cadeautegoed en tegelijkertijd een bedenktermijn van 14 dagen krijgen. Mochten consumenten binnen deze termijn besluiten toch geen klant te worden, dan kan dat uiteraard zonder boete, maar wel met terugbetaling van het cadeautegoed middels een automatische incasso. Klanten worden hierop gewezen bij het aangaan van het contract.

 

De reden dat we hebben gekozen voor automatische incasso is om het makkelijk te maken voor de klanten. Het merendeel van hen heeft de cadeaukaart reeds gebruikt en is tevreden met deze manier van verrekening. Klanten die het cadeautegoed nog niet of gedeeltelijk hebben besteed, kunnen deze terugsturen naar Essent.'

Ook interessant