toggle menu

Reactie Fatma Koser Kaya (2de kamerlid D66)

Wat betreft de eerste casus:  

De Nederlandse Bank en de AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben een geheimhoudingsplicht. Over individuele zaken mogen zij geen uitlatingen doen. De Nederlandse Bank houdt toezicht op de financiële markten. De Nederlandse Bank wist dus dat Ineas in financiële problemen zat. De eerste vraag is dan: heeft DNB de AFM hiervan op de hoogte gesteld, want de AFM moet controleren of consumenten duidelijk en eerlijk worden geïnformeerd. Dat mensen op 23 juni nog een autoverzekering konden afsluiten is dan ook onbegrijpelijk. Ineas heeft de mensen niet tijdig geïnformeerd. Op zijn zachts gezegd is dat niet netjes. Ik wil van de minister van Financiën weten of DNB de AFM heeft geïnformeerd en of de AFM Ineas heeft gecontroleerd. Geheimhoudingsplicht werk alleen als de instellingen die moeten controleren hun werk ook goed doen. Anders moet er nog eens goed naar de geheimhoudingsplicht worden gekeken. Mensen betalen voor hun verzekeringen. Zij mogen niet de dupe van een systeem worden.  

Wat betreft de tweede casus:  

Als een verzekerde bij Ineas een ongeluk heeft veroorzaakt, dient de schade van het slachtoffer te worden betaald door Ineas. Ineas zit echter in de financiële problemen en kan de schade van het slachtoffer niet betalen. Het waarborgfonds betaald de slachtoffer dan in zo’n geval. Gelukkig maar, anders zou een slachtoffer helemaal gedupeerd zijn. Daarom is het waarborgfonds een preferente schuldeiser.  

De gedupeerden van Ineas draaien zelf voor de casco-schade op. Dat is ook niet eerlijk. Daarom zou in Nederland een garantieregeling (vergelijkbaar met een depositogarantiestelsel) moeten komen die er voor zorgt dat dit soort schades ook worden vergoed. Ik zal de minister van Financiën vragen om deze mogelijkheid te onderzoeken.

Gerelateerd

Ook interessant