toggle menu

Reactie Haard & Huis Schoorsteenveegtechniek

Naar aanleiding van uw telefoontje en mail het volgende:

U vraagt om een reactie te geven op een zaak die inhoudelijk (nog)niet bekent is bij ons. Waar wij dan op dit moment ook niet in kunnen gaan zoals u wellicht zal begrijpen. Maar wij willen u wel graag uitleg geven op de werkwijze zoals wij die prefereren en hanteren.

Bij ons bedrijf staat de schoorsteenveegtechniek voorop. Dus voornamelijk vegen wij op zeer deskundige wijze de schoorsteen van consumenten.

Als onze ervaren medewerkers op het dak zijn om de schoorsteen te vegen en constateren dat er een probleem is of kan ontstaan door evt. mankementen,

dan melden wij dat aan de consument op een nette geenszins dwingende manier meestal middels ter plaatse genomen foto's of live camera beelden.

Ons logo staat tenslotte voor een vertrouwd gevoel en de klant te behandelen zoals wij dat zelf ook graag wensen,begripvol en met respect.

Dit gevoel willen wij graag achter laten bij onze inmiddels duizenden abonnementen.[tevreden klanten waar wij inmiddels al jaren komen]

Wij zijn ook altijd bereid klanten die het idee hebben gedupeerd te zijn door ons te woord te staan en gezamenlijk tot een spoedige oplossing te komen.

Waar gewerkt wordt worden nu eenmaal fouten gemaakt en uiteraard ook door ons,wij zijn tenslotte ook mensen en die maken nu eenmaal fouten of vergissingen.

Wij zijn echter altijd genegen een klankbord te vormen voor mensen om hun beklag te doen indien er zich een probleem voordoet of dreigt voor te doen.

Ons streven is tevreden klanten te hebben en te behouden.

Ook zijn wij er volledig van op de hoogte dat er "schoorsteenveegbedrijven" zijn die er een andere werkwijze op na houden maar daar distantiëren wij ons volledig van en vinden het ook zeer teleurstellend te vernemen dat wij middels uw programma onder deze categorie dreigen te worden geschaard.

Wij zijn in dit geval dan ook bereid om met de specifieke consumenten waar het nu om draait om de tafel te gaan zitten en tot een oplossing te komen zodat die consument ook weer tot onze tevreden klantenkring behoort daar waar mogelijk.

Het was in onze zienswijze zeker niet nodig geweest om de media in te lichten daar wij onze problemen cq klachten altijd binnen twee weken opgelost willen hebben.

Wij hebben in het verleden meerdere malen mogen ervaren dat,nadat wij onze schoorsteenveegwerkzaamheden hebben uitgevoerd en geen melding maken van eventuele mankementen aan bijvoorbeeld,nokvorsten of bovenplaten en er daarna door deze problemen een gevolgschade ontstond er geprobeerd werdt door de consument ons bedrijf aansprakelijk te stellen.

Het door u voorgedane probleem werkt dus tweezijdig in ons geval,vooral omdat wij geacht worden de enigen te zijn die met toestemming van de klant hun dak betreden.

Natuurlijk worden eventueel uitgevoerde werkzaamheden doorberekend aan de klant maar dit door ons vantevoren vermelde vastgestelde tarieven.

De schoorsteenveegbranche is tot op heden een vrije marktsector met in onze ogen een mogelijkheid om de consument een vrijwillige keuze te geven in het aanbieden van onze dienst.

Wij staan 100% achter de intentie en doelstelling van uw programma om wanpraktijken aan de kaak te stellen t.b.v de consument.

Wij wensen echter niet meegezogen te worden in een draaikolk van negativiteit omtrent "schoorsteenveegbedrijven uit 's-Hertogenbosch".

Wat ons zeer bevreemd is dat wij inmiddels vier jaar bestaan en ons dagelijks op internet bevinden met een directe link naar de klachtenpagina's.

Daar zijn wij sinds ons bestaan nooit in vernoemd en hebben zelfs een warme douche mogen ontvangen van een consumentensite over uitstekende service en tevredenheid.

Onze bestaansmogelijkheid is gebaseerd op duizenden tevreden abonnementen,waardoor wij niet afhankelijk zijn van het creëren van meerwerk waaraan in uw mail gerefereerd wordt.

 

Wel zijn wij ons er terdege van bewust dat onze consumentgerichte denkwijze een concurrerende werking heeft op onze branchegenoten en dat wordt ons zeer zeker niet in dank afgenomen.

Het is zeer eenvoudig om in een bedrijf van onze omvang een stok te vinden om te slaan.

Wij zouden het als bedrijf echter diep triest vinden als deze onderlinge concurrentie middels een programma als het uwe zouden worden beslecht.

Ook zijn er in Nederland twee schoorsteenveegbonden die op geen enkele wijze met elkaar communiceren terwijl een eventuele samenwerking in onze ogen alleen maar bevorderlijk zouden zijn bij de consument,waar het in deze per slot van rekening allemaal om draait.

Tenslotte willen wij u als Tros Radar bedanken voor dit onderwerp zodat het kaf van het koren kan worden onderscheiden

 

Met vriendelijke groet verblijven wij,

 

Haard & Huis schoorsteenveegtechniek

Gerelateerd

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant