toggle menu

Reactie: ING

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 21 maart 2016, over het oversluiten van je hypotheek, heeft ING antwoord gegeven op enkele vragen van Radar.

Welke criteria hanteert de ING bij een hypotheekoversluiting?

'Binnen het Acceptatiebeleid kiest ING ervoor om te toetsen conform regulier Acceptatiebeleid en past binnen de normen die NIBUD heeft opgesteld. Een verantwoorde verstrekking (die nu en in de toekomst betaalbaar is) is hierbij dus het uitgangspunt. Hierbij maakt ING in de inkomensbeoordeling geen onderscheid naar doelgroep. Voor een starter op de woningmarkt gelden dezelfde normen als voor een klant die al een hypotheek heeft.

 

Voor de beoordeling op basis van onderpand (LTV) maakt ING wel een uitzondering voor oversluiters. Dit omdat ING het belangrijk vindt dat een klant niet bij zijn huidige financier wordt opgesloten, alleen omdat zijn hypotheek hoger is dan de woningwaarde. Dit uiteraard onder voorwaarde dat er sprake is van een verantwoorde financiering op basis het inkomen van de klant.'

Wordt hierbij ook afgeweken van de inkomens- en woningwaardenorm (LTI en LTV)?

'ING beoordeelt de aangevraagde hypotheek op basis van het actuele Acceptatiebeleid Hypotheken. Voor de toetsing op onderpand is hiervoor de volgende uitzondering opgenomen:

Wanneer een hypotheek wordt gebruikt voor de herfinanciering van een woning waarvan de aanvrager al eigenaar is, dan is de maximaal toegestane hypotheek van 115% van de marktwaarde van de woning. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager blijft in de woning wonen;
  • De hypotheek is niet hoger dan de som van:
  • De aflossing van de bestaande hypotheek;
  • De kosten voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek;
  • De kosten voor het aflossen van de bestaande hypotheek.

Voor de beoordeling op inkomen gelden, zoals hierboven aangegeven, de reguliere inkomenscriteria.'

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant