toggle menu

Reactie Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

Geachte redactie,

Zowel het zwartboek als de signalering van de Nationale ombudsman zijn een belangrijk signaal aan de IGZ. Beide neem ik dan ook zeer serieus. Ik besef dat we in te veel zaken niet doortastend genoeg zijn geweest en onvoldoende oog hebben gehad voor de kwetsbare positie van de patiënt. Ik realiseer me dat dit het leed van sommige mensen mogelijk heeft verzwaard en dat betreur ik ten zeerste.

Door de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de zorgverlener heeft een patiënt geen gelijkwaardige positie. De ombudsman stelt terecht dat de overheid een rol speelt in het verkleinen van die ongelijkheid. De IGZ heeft daarbij als onafhankelijk toezichthouder op de kwaliteit van zorg een belangrijke functie. Wij voelen eengrote verantwoordelijkheid in het uitvoeren van die taak. Wij moeten beter en duidelijker communiceren met burgers. Daar werken we hard aan en de aanbevelingen van de Nationale ombudsman helpen ons daarbij. Verder zijn wij  bezig met het verbeteren van de afhandeling van meldingen, bijvoorbeeld door het instellen van kleine landelijke behandelteams, maandelijkse voortgangsrapportages en het verhelderen van werkprocessen. Doel is om sneller, eenduidiger en daadkrachtiger te handelen.

Om te kunnen voldoen aan de vele eisen en verwachtingen heeft de IGZ ingrijpende veranderingen ingezet. Het gaat om veranderingen in de structuur en aansturing van de organisatie, werkprocessen in het algemeen maar vooral het incidententoezicht en de resultaatsturing en planning en control van het toezichtproces.

Zoals al bekend is, laat de minister de IGZ doorlichten om te bepalen of wij in staat zijn om haar Toezichtvisie uit te voeren. Ook de aandachtspunten die de Nationale ombudsman heeft opgesteld op basis van het zwartboek worden bij die doorlichting betrokken. Vandaag heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten ook een tweede onderzoek naar de inspectie te laten uitvoeren, namelijk het dossieronderzoek in de geest van de aangehouden motie van Renske Leijten en Lea Bouwmeester.

Wij weten wat ons te doen staat, we werken daaraan en kom graag als de doorlichting en het onderzoek naar het functioneren van de IGZ zijn afgerond.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Gerrit van der Wal

Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

Gerelateerd

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant