Reactie Intratuin

Intratuin heeft de volgende reactie gegeven naar aanleiding van onze uitzending over pesticiden en bijensterfte.

We zijn ons ervan bewust dat een aantal gewasbeschermingsmiddelen die wij verkopen sinds enige tijd negatieve aandacht in de media krijgen omdat ze in verband worden gebracht met de teruglopende bijenstand. Elk middel dat Intratuin verkoopt is uitvoerig onderzocht en getest op de risico’s voor mens, dier en milieu. Wij willen benadrukken dat wij alleen middelen verkopen die door het CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) zijn toegelaten, producten zonder de toestemming van dit orgaan zullen nooit een plaats in ons schap krijgen. Wordt de wetgeving aangepast, neemt Intratuin hierin uiteraard haar verantwoordelijkheid.

 

U kunt erop vertrouwen dat de middelen effectief en veilig zijn voor de toepassing waarvoor het bedoeld is. Bij alle tests wordt ervan uitgegaan dat je de gebruiksaanwijzing volgt. Doe je dat niet, dan kan dat ook gevolgen hebben voor het gewenste groen, het milieu en jezelf. Om onze consumenten zo goed mogelijk te wijzen op het juist toepassen van de gewasbeschermingsmiddelen zijn we gestart met de campagne ‘Bestrijding volgens het boekje’. Onkruid, plantenziekte en ongedierte kun je namelijk het beste volgens het boekje bestrijden. Het boekje is zowel online als op de winkelvloer beschikbaar. Uiteraard kunnen consumenten voor een gedegen advies ook altijd terecht bij onze medewerkers in de winkels. Zij hebben onlangs een opleiding gevolgd waarin ze geïnstrueerd worden over hoe zij consumenten het beste kunnen adviseren over de producten die ze kopen.

 

Producten die Intratuin verkoopt mogen nooit belastend zijn voor mens, dier en milieu. De verkoop van deze producten valt binnen de wettelijke kaders. Als marktleider neemt Intratuin haar rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. Om tot een betere beoordeling van de situatie te komen en voor Intratuin een standpunt in te nemen, zijn we in gesprek met de leverancier en kijken we naar mogelijk verantwoorde alternatieven.

Ook interessant