toggle menu

Reactie: Jumbo Supermarkten

Paarden zonder eten of drinken op transport, dode veulens die geboren worden en heftige wonden op paardenbenen. In Radar laten we de beelden zien van paardentransport naar -slachthuizen in Noord- en Zuid-Amerika. Veel van ons paardenvlees komt daar vandaan. Jumbo Supermarkten heeft hierop gereageerd.

Update dinsdag 25 maart 10:00 uur: 'We gaan de zaak onderzoeken'

Naar aanleiding van de uitzending van TROS Radar over de waarheid achter paardenvlees heeft Jumbo het volgende statement toegezonden:

TROS Radar heeft in haar uitzending aandacht besteed aan de manier waarop paarden worden behandeld voor en op het moment dat zij worden geslacht. Wij zijn geschokt door deze reportage. Onze leveranciers hebben aan ons bevestigd keurig naar alle geldende regels te handelen. Wij hebben nooit redenen gehad om daaraan te twijfelen, maar zullen de zaak direct onderzoeken. Als we onjuistheden tegenkomen of als onze leveranciers dit niet voor 100% kunnen uitsluiten, zullen wij de samenwerking direct beëindigen. Jumbo wil beslist géén paardenvlees verkopen waarvoor dieren onnodig hebben geleden.

Reactie Jumbo voorafgaand aan de uitzending

Wat voor ons voorop staat is om te allen tijde onze klanten veilige producten van goede kwaliteit aan te bieden. Daarover zijn we dan ook voortdurend in gesprek met onder meer onze leveranciers. Ook hanteren wij internationaal erkende certificeringsystemen en keurmerken, zoals Global GAP en GFSI. Onze leverancier heeft ons verzekerd dat zij enkel samenwerkt met slachthuizen die erkend zijn door de Europese Veterinaire autoriteiten. Deze erkenning houdt in dat de slachthuizen de Europese regelgevingen dienen na te leven, onder meer op het vlak van dierenwelzijn. De lokale autoriteiten controleren dit ter plekke. Onze leverancier garandeert ons dat alle eisen worden nageleefd. Niet alleen uit ethische overwegingen, maar ook vanuit de behoefte aan kwaliteit. Immers, enkel vlees afkomstig van goed behandelde en niet gestresste dieren de gewenste kwaliteit garandeert. Ook hierop controleert de leverancier zelf. Wij zien geen enkele reden om hieraan te twijfelen. Mocht onverhoopt anders blijken, dan zullen wij maatregelen nemen.

 

1. Is Jumbo op de hoogte van de omstandigheden die vooraf gaan aan de aankomst in het slachthuis in Argentinië en Mexico, Uruguay?

In de landen waar de slachterijen gevestigd zijn en waarvan onze leverancier het paardenvlees betrekt (o.a. Argentinië) bestaat adequate regelgeving met betrekking tot Animal Welfare tijdens het transport. Deze regels verschillen per land, maar zijn allen gebaseerd op de strenge richtlijnen van de OIE (World Organisation for Animal Health). Bij het afladen van de dieren wordt onder meer gelet op de volgende punten: de opleiding van het personeel wordt onder de loep genomen, er wordt in anti-slip voozien zodat de dieren niet kunnen vallen, er wordt gecontroleerd op uitstekende voorwerpen die het dier kunnen verwonden en het lossen van het dier gebeurt op een rustige manier zodat het dier niet gestrest raakt. De stallen en rustplaatsen zijn voorzien van drink- en voederbakken, geen uitstekende voorwerpen, veilige tussenschotten, hygiënische vloer en anti-slip en beschutting. Er wordt strikt toegezien op het dierenwelzijn.

              

2. Is Jumbo ervan op de hoogte dat vrachtwagens die naar Mexico gaan, gesealed worden bij de grens zodat de chauffeur de vrachtwagen niet tussentijds kan openen?

 Jumbo verkoopt geen paardenvlees afkomstig uit Mexico.

3. Weet Jumbo dat er in Argentinië problematiek heerst rondom handel in gestolen paarden?           

 Bij het slachthuis van onze leveranciers is het zo geregeld dat ieder paard dat bij het slachthuis aankomt, geïdentificeerd is en de afkomst traceerbaar is. Een dier dat niet getraceerd kan worden, wordt niet geslacht.

4. Weet Jumbo dat het middel phenylbutazone in Argentinië en Uruguay vrij over de toonbank verkrijgbaar is? Dit middel is verboden in vlees voor menselijke consumptie.

Phenylbutazone is een middel dat vooral gebruikt wordt bij sportpaarden (jumping, polopaarden, racepaarden, etc.). Dit is geen goedkoop product en wordt vooral gebruikt voor dieren met blessures. In Argentinië onderscheidt men twee groepen van paarden: de sportpaarden - die in de minderheid zijn - en de country paarden of paarden die gefokt en gemest worden op boerderijen. Deze laatste soort is waar het paardenvlees wat Jumbo verkoopt vandaan komt. Het slachthuis van onze leverancier slacht geen sportpaarden. De paarden die geslacht worden, worden door de overheid getest op de aanwezigheid van residu. Bij aankomst in de Europese Unie wordt het vlees nogmaals op residu getest door de bevoegde overheid. Hierin zijn wij geen onregelmatigheden in tegengekomen.

5. Hoe wordt het slachthuis waar Jumbo zaken mee doet gecontroleerd?

Het slachthuis in Argentinië wordt permanent gecontroleerd door Senasa (de bevoegde instantie in Argentinië). Het slachthuis waar onze leverancier mee werkt wordt daarnaast gecontroleerd door onze leverancier. Het geheel vormt een gesloten keten. Er is in een uitgebreid HACCP plan voorzien, het zijn EEG erkende bedrijven met een erkend EEG nummer. Ieder bedrijf staat onder de strikte controle van de volksgezondheid van de het desbetreffende land.

6. Onderneemt Jumbo zelf actie of onderzoekt Jumbo zelf het welzijn van de paarden in de slachthuizen waarbij u zaken doet?

Jumbo hanteert een risico-indeling voor leveranciers en producten. Dit houdt in dat op basis van de ingeschatte risico’s wordt besloten of er extra controles plaatsvinden en hoe deze controles moeten worden ingericht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat onze leveranciers niet goed controleren bij hun leveranciers. Mochten wij reden zien om hier aan te twijfelen, dan zullen wij maatregelen nemen.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant