toggle menu

Reactie: Kansspelautoriteit

Radar deed onderzoek naar centenveilingen. De Kansspelautoriteit roept mensen op zo gedetailleerd mogelijk melding te doen van een mogelijk illegaal kansspel via onze website.

Voor de Kansspelautoriteit is het allereerst nodig dat vast komt te staan dat iets een kansspel is. De mening van een jurist is welkom, maar het vraagt hoe dan ook uitgebreider onderzoek aan onze kant of de verschillende centenveilingen, zoals die op de door u vermelde websites (en andere) worden uitgevoerd, te kwalificeren zijn als een kansspel. Hiervoor is het nodig dat elke individuele centenveilingwebsite nader wordt bekeken en op grond van de verzamelde informatie over hoe die centenveiling wordt ‘gespeeld’, wordt beoordeeld of er sprake is van een kansspel. Ik heb u eerder geschetst dat de scheidslijn met andere ‘traditionele’ veilingen (zoals een bloemenveiling of executieveiling) vrij dun is. Vervolgens bepalen wij onze prioriteiten op basis van waar de risico’s voor de consument het grootst zijn. Op dit moment geven we vooral aandacht aan illegale online casinospelen en illegale gokzuilen waarbij de consument mogelijk wordt benadeeld.

 

Nadat is vastgesteld dat er sprake is van een kansspel, kan de Kansspelautoriteit overgaan tot handhaving. Concreet kan de Kansspelautoriteit waarschuwen, een bestuurlijke sanctie (boete) en/of een last onder dwangsom opleggen of een last onder bestuursdwang toepassen. De Kansspelautoriteit heeft op dit moment niet de wettelijke bevoegdheden om websites op zwart te (laten) zetten of financieel dienstverleners te dwingen om het betalingsverkeer van deze centenveilingenwebsites stop te zetten.

 

Zonder een volledig afgerond onderzoek kan niet met zekerheid worden aangegeven of iets een kansspel is, en of er sprake is van een overtreding. Jurisprudentie laat inmiddels zien dat als een toezichthouder te vroeg in de openbaarheid zich uitspreekt over een individueel geval dat van invloed kan zijn op het (verloop van het) onderzoek en uiteindelijk kan leiden tot strafvermindering (of vrijspraak). Dat is in dit geval niet in het belang van de consument. Om deze reden doet de Kansspelautoriteit in dit stadium, dat er nog geen nader onderzoek is ingesteld, (nog) geen uitspraken over individuele centenveilingenwebsites.

 

Onze focus

De Kansspelautoriteit treedt op tegen illegale kansspelen die een bedreiging vormen voor de consument. Dit zijn kansspelen met een verslavende werking, waaraan jeugd eenvoudig kan deelnemen en waar mogelijk sprake is van misleiding. Dit omdat de Kansspelautoriteit niet alles tegelijk kan aanpakken en zich vooral richt op de grootste risico's en problemen. Veel consumenten weten ons te vinden met meldingen en klachten, vaak ook nog inhoudelijk gemotiveerd. Dit is voor ons een belangrijke bron van informatie waarop wij onze prioriteiten nader invullen. Over centenveilingen hebben wij beduidend minder meldingen ontvangen, dan over bijvoorbeeld casinosites waar wij ons online nu voornamelijk op richten. Om die reden zijn wij ook erg geïnteresseerd in de meldingen die u heeft ontvangen.  

 

Oproep

Wij willen consumenten vragen/oproepen zo gedetailleerd mogelijk melding te doen van een mogelijk illegaal kansspel via onze website. Het formulier daarvoor staat op de homepage van onze website. U heeft eerder aangekaart dat bij uw redactie honderden meldingen van deze centenveilingenwebsites zijn binnen gekomen. Deze meldingen ontvangen wij ook graag. Op die manier kunnen we bepalen hoe groot het consumentenrisico is en ook bepalen welke van de (verzameling)websites (indien er sprake is van een kansspel) als eerste worden aangepakt.

 

Tot die tijd kunnen wij de consument wijzen op de risico’s die het internet met zich mee brengt als het gaat om het uitgeven van persoonlijke (betaal)gegevens bij deelname aan bijvoorbeeld centenveilingenwebsites. We hopen dan ook dat een waarschuwing in uw programma ertoe leidt dat de consument websites waarover twijfels en veel klachten over zijn, zal mijden. Waar sprake is van oplichting raden we de consument aan om aangifte bij de politie te doen.

Gerelateerd

Ook interessant