toggle menu

Reactie KNMP (de branchevereniging voor apothekers)

De KNMP vindt het goed dat Radar deze steekproef onder apothekers heeft uitgevoerd. Uit de steekproef blijkt dat 6 van de 10 apotheken de medicatiebewaking bij Ibuprofen naar behoren uitvoeren. Helaas is dat bij 4 apotheken niet het geval. De KNMP is van mening dat alle apotheken in Nederland aan een medicatiebewaking moeten uitvoeren bij zelfzorgmiddelen en in het bijzonder Ibuprofen.

De KNMP heeft bij haar leden het belang van medicatiebewaking bij Ibuprofen eerder onder de aandacht gebracht. Helaas moeten wij constateren dat dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De KNMP legt de lat voor een goede farmaceutische patiëntenzorg in Nederland hoog. Daarom zal de KNMP naar aanleiding van uw uitzending een herhaalde oproep uitsturen naar de leden. Een dag na uw uitzending wordt het jaarlijkse KNMP-congres gehouden, een groot deel van de apothekers aanwezig is. Hier zal het KNMP-hoofdbestuur haar leden er ook op aanspreken. 

Over de KNMP

De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Wij behartigen de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen. In al onze activiteiten staat de essentiële rol van de apotheker in de zorgverlening centraal. Als onderdeel van de totale zorgketen staan we voor een effectieve en patiëntgerichte farmaceutische zorg, waarbij medicatieveiligheid en kwaliteit in de branche voorop staan.   

Gerelateerd

Ook interessant